Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
6
Palihraf Palihrafyč/adkazać/
28.11.2023
Kvaterku ŭ elitnym domie taksama raspradaŭ?
0
Drot/adkazać/
28.11.2023
Palihraf Palihrafyč, a što mieć kvateru ŭ elitny domie dla łukašystaŭ heta ŭžo złačynstva? Tak idzi 17 rezidencyj praviarać hetaha s trasučksj hałavy
1
Jadviha/adkazać/
28.11.2023
Palihraf Palihrafyč, nie zahladyvaj v čužuju sobstviennosť, svoju potieriaješ
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera