Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
28.11.2023
«Pa słovach siastry dziaŭčyny, Sašu sudziać i da jaje pryčapilisia tamu, što jana ŭvasablaje saboj usio toje, što ŭłady Rasijskaj Fiederacyi nie lubiać i abviarhajuć. Pa-pieršaje, jana mastačka, niefarmalnaja, jarkaja, fantazijnaja. Pa-druhoje, jana leśbijanka. Pa-treciaje, pacyfistka i antyvajennaja aktyvistka. Pa-čaćviortaje, u jaje ŭkrainskaje proźvišča. Pa-piataje, jana zajmajecca hramadskaj dziejnaściu, jakaja rasijskaj dziaržavie padajecca dziŭnaj i čužarodnaj.»
0
Stop /adkazać/
28.11.2023
[Red. vydalena]
0
daviedka /adkazać/
28.11.2023
KHBšnyje riežimy Łukašienko i Putina padut sinchronnoho, padienije odnoho vyzoviet ciepnuju rieakciju dla druhoho.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera