Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Svabodny čałaviek/adkazać/
28.11.2023
nu, pryjšoŭ čas cikać z horadu, chłopča 
0
Param-pam-pam/adkazać/
28.11.2023
Kłasnaja praca. Jak jany tam kazali - znojdziem usich? Nu dyk i my znojdziem usich. I adnoj lustracyjaj jany nie abmiažujucca.
0
Dziakuj/adkazać/
28.11.2023
Dziakuj,redakcyja,što ŭsiu hetuju łukašyska-fašysckuju pohań pakazvajecie. Kraina pavinna viedać svaich «hiarojaŭ» u tvar. Adnojčy spatrebicca.
0
67/adkazać/
28.11.2023
Otličnoje razobłačienije.
0
Symon/adkazać/
28.11.2023
Vielmi jakasnaje raśledvańnie. Padajecca, što hety Bažok - daloka nia šerahovy supracoŭnik KDB. Kolki ž łukašysckaha brudu vyljecca, kali buduć adčynienyja archivy KDB! Heta abaviazkova varta budzie zrabić.
2
Stała viadoma/adkazać/
28.11.2023
Stała viadoma, što biełarusy kančatkova stracili Vybary. Pa adnym scenary z z 1995 hoda (kali być ščyrym to i ŭ 1994 hodzie niezakonna pryjšoŭ da ŭłady, tak jak bałatavaŭsia na rasiejska-kamunistyčnyja hrošy FSB ale ŭsim było fijaletava i spravazdač nie rabili) majem staŭleńnika Kremla, haŭlajtara Ŭsija Biełaha Raša sa znakam kakčestva na dupie. Ź inšaha boku vystupajuć taksama ludzi biez aficyjnaha elekcyjnaha padmacavańnia i taksama pryznačency, ale heta zusim inšaja historyja. U vyniku majem što ŭsim pofih na jentuju palityku, tak jak svajho mierkavańnia ŭ biełarusaŭ nichto asabliva nie pytaje a staviać posfaktum. Mała taho prychodzicca płacić na abodva baki jakija asabliva i nia chočuć mianiać svajo Status Quo tak jak trydcacihadovaja "baraćba" ŭsich zadavalniaje. Adny ciahnuć hrošy pa płanu niamieckaha siaredniaviečnaha prava vykupa z pryhonnych - ŭsio vykupaj (pryvatyzacyja kvater, dač, adukacyi i inš prafanacyi jakija havaraščaja hałava nie budavała i nie subsidziravała) i druhi bok ciahnie danaty pa paŭmiljona na chier viedaje što (nichto nikomu nijakich spavazdač nie rabiŭ, kali znoŭ buduć plavać pa typu KDB nia śpit, jość biełarusy jakija naradzilisia pa-za miežami BSSR i majuć zhodna z Google aficyjny voran, jaki nijak nia moža navad tearetyčna mieć ahientaŭ upłyva, pytańnie - čamu nia adčytyvajucca pierad im? Znoŭ usio vakoł kałchoznaje a značyć majo?). U vyniku: čakajem biaspłatnaha kancerta ad Zialonaj Plesiani z Saładuchaj ŭ roli suflora. Nu možyt na nač kazki pasłuchajem ad samiviedajecie kaho. A žyćcio idzie... Užo navad dzieci paraśli ŭ tych chto ŭ sam u 1994 hodzie ŭ pampiersach biehaŭ, praŭda ich tady nie było, ale płany ŭ ich, asabliva kali padrastuć nie źmianilisia - źliniać i bačyć nikoli nikoha chto b navadvaŭ dzie jany naradzilisia. Z čym jasnavialmožnaje państva i vinšuju
0
Juzik /adkazać/
28.11.2023
Nu chto b sumniavajsia, što i tut zadziejničana KDB. I heta dobra, bo śviedčyć ab tym, što za dyktatarm niama nijakaha "aktyva", ŭvieś jaho aktyŭ, heta siłavy aparat. Astatnija prychilniki dyktatara, heta marhinalnaja masa, jakaja zdolnaja tolki nazirać za tym, što adbyvajecca. Ichnija małalikija mitynhi - i tyja pa prymusu - tamu śviedčańnie. To bok kali dać pa šapcy siłavomu "aktyvu"  to nie budzie nijakaj hramadzianskaj vajny u Biełarusi, ułada źmienicca imhnienna. Režym trymajecca tolki na štykach, nijakaj inšaj padtrymki ŭ jaho niama i hetaje raśledvańnie tamu paćvierdžańnie. 
0
Pietrykoviec/adkazać/
28.11.2023
Pradaŭ sumleńnie za akład i kvaterku. Vanituje ad takoha ziemlačka.
1
Mikołka-paravoz/adkazać/
28.11.2023
Panuryja beta-musarki z 17-ha hoda napisvali dezu ŭ kantakcik, a jaje nichto nie čytaŭ. Prosta niejkaja asabistaja drama. Mahli by pić byrło z pacanami i da dzievak zalacacca.
0
Cikava /adkazać/
28.11.2023
Chto viadzie kanały Žiołtyje ślivy i Štabnyje krysy?
0
Bamž0H/adkazać/
29.11.2023
Nie znajšou siabie, ni na Čornaj mapie, ani druhich resursach (dapišycie padpałkounik bo dužie lublu karenkreciku)
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera