Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
28.11.2023
"adsiekčy ŭsich «niapravilnych»"
łukavy dzielić na "pravilnych" i "niapravilnych" i heta taksama
0
tos/adkazać/
28.11.2023
2, Nie my raspačali hetuju vajnu, ale vieści pavinny, kab nie być krolikami dla režymnaha udava. 
0
Majk/adkazać/
28.11.2023
2, vo jak hebnia zamitusiłasia, siadzicie ŭ sasudzie i dźmicie ŭ sr..ku z vusami.
3
Anfisa/adkazać/
28.11.2023
[Red. vydalena]
3
A. N/adkazać/
29.11.2023
Minietčica-šiestiorka. Koriavaja židovka druhimi słovami. Śpit so vsiemi stranami, kotoryje płatiat
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera