Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Andruś/adkazać/
04.12.2023
Treba prosta nie pić vadu z unitaza, u jaki na noč nakidali časnaku! ))) 
1
Žvir/adkazać/
04.12.2023
Andruś, nu, navošta vy heta paskuctva napisali ? Fu, hidota jakaja !
0
antižir/adkazać/
04.12.2023
Žir kisiejnaja baryšnia, idzicie ŭžo na jaki žanočy sajt pra vyroščvańnie kvietak tam i ŭsio takoje. usio pa spravie jon napisaŭ. śmiešna
1
Para-Leanovič/adkazać/
04.12.2023
Hrušy-hety frukt realna pracuje. Pravierana na sabie. Jem časnok kab łukašysckija čerci bajalisia da mianie padajści, a kab mieć znosiny z narmalnaj bolšaściu biełarusaŭ-zajedaju hrušaj. Pasprabuju i hrečaski johurt.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera