Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
03.12.2023 / 17:5211RusŁacBieł

«Biełarusy — tyja ž ruskija, prosta nie ŭsie jašče zrazumieli». Jak biełarusy pad bieł-čyrvona-biełym i rasijskim ściahami ŭdzielničajuć u tyktok-batłach

Čupa, Čaradziej, Biaśśmiertny — kali vy ŭpieršyniu čujecie hetyja mianuški, to dakładna nie viedajecie, što takoje palityčnyja batły ŭ tyktoku. «Naša Niva» pasprabavała vyśvietlić, što heta za trend i chto ź biełarusaŭ pad jakim ściaham zmahajecca.

Što takoje batł i jak na im zarablajuć?

Kala dvuch hadoŭ tamu tyktok daŭ karystalnikam mahčymaść pravodzić tak zvanyja batły. Heta kali ciaham piaci chvilin karystalniki (dva, ci, naprykład, čatyry) niejak spaborničajuć. Spačatku ludzi demanstravali, chto lepiej śpiavaje ci tančyć. Ale ciapier jość samyja roznyja varyjanty.

Chto pieramoža, vyrašajuć hledačy strymu — jany dasyłajuć tyktokieram roznyja padarunki.

Dla hledača, jaki ŭpieršyniu vyrašyŭ pahladzieć batły, toje, što adbyvajecca na ekranie, moža padacca dziŭnym. Naprykład, dźvie pryhožyja dziaŭčyny siadziać i laniva abmiarkoŭvajuć mandaryny. Adna skardzicca na toje, što nabyła mandaryny, ale ŭ ich zašmat kostak, a druhaja pytaje, u jakoj kramie pradajucca takija niaŭdałyja.

Skrynšot batła ŭ tyktoku

Ci žančyny ŭ hadach havorać pra toje, na jakim bulonie lepš za ŭsio varyć boršč. Vidać, što heta nie vielmi cikava navat im samim. Ale najbolš typovaja situacyja, heta kali dva čałavieki na roznych bakach ekrana prosta prosiać publiku kidać im padarunki — naprykład, pončyki ci ružački.

Nabyć padarunki, kab dapamahčy lubimamu błohieru, možna za tyktokaŭskija maniety — a kab atrymać ich, zrazumieła, treba zapłacić realnyja hrošy. Naprykład, 5 tyktokaŭskich maniet kaštujuć 8 centaŭ (prykładna 26 biełaruskich kapiejek), 70 maniet — 1 dołar 10 centaŭ (kala 3 rubloŭ 66 kapiejek).

Prykłady padarunkaŭ. Skrynšot batłu

Padarunki ŭ tyktokaŭskaj kramie jość na luby biudžet — ad tannych ruž pa 1 maniecie da jachty za 20 tysiač maniet ci TikTok Stars amal za 40 tysiač maniet (u biełaruskich rublach heta budzie prykładna 2000). Łohika prostaja: u batle pieramahaje toj błohier, chto atrymlivaje padarunkaŭ na bolšuju sumu. Možna dapamahać błohieru i nie traciačy ŭłasnych hrošaj: jość biaspłatny varyjant — «tapać» pa ekranie (to-bok šmat razoŭ naciskać na ekran — u hety momant u tyktokiera laciać sercajki). Ale hetyja biaspłatnyja sercajki amal ničoha nie kaštujuć suprać padarunkaŭ za hrošy (asabliva darahich).

Jość asobnaja katehoryja błohieraŭ, jaki vychodziać na batły-maŭčanki: heta značyć, jany ŭklučajuć svaje kamiery, ale navat nie siadziać pierad imi — ci ŭvohule staviać na zastaŭku svaje avatary. Naŭrad ci jany atrymlivajuć šmat padarunkaŭ, ale ž heta varyjant zarabić choć jakija hrošy, nie robiačy ničoha.

Paśla taho, jak batł skončany, abodva ŭdzielniki atrymlivajuć na svoj rachunak u tyktoku «ałmazy» (mienavita ŭ ich kanviertujucca atrymanyja padarunki). Jak tolki kolkaść «ałmazaŭ» stanovicca adpaviednaj 100 dalaram, tyktokier moža vyvieści hrošy na svaju bankaŭskuju kartku ci ŭ PayPal.

Kamunikacyja z aŭdytoryjaj

Tyktokiery, jakija časta ŭdzielničajuć u batłach, źbirajuć svaich prychilnikaŭ u telehram-kanałach — bo vielmi dobra mieć kamandu ludziej, jakija dakładna pryjduć na tvoj batł i zabiaśpiečać niejki minimum padarunkaŭ.

Darečy, kamunikacyja z aŭdytoryjaj — heta vielmi važny momant. Stałym padpisčykam tyktokiery nadajuć admysłovuju ŭvahu: «Miłanačka, baču, ty dałučyłasia. Jak ty? Vylečyła ŭžo anhinu? Vielmi rady ciabie znoŭ bačyć».

Stałyja padpisčyki adčuvajuć svaju adkaznaść za pośpiech błohieraŭ. Adna dziaŭčyna, tolki dałučyŭšysia da batła, adrazu napisała ŭ kamientaryjach lubimamu tyktokieru: «Vybačaj, siońnia niama maniet, usio ŭčora patraciła». Jon dabradušna adkazvaje: «Ničoha, dziakuj, što ty pryjšła».

Tyktokier Čupa razam ź siabram Ściapanam

Za danaty tyktokiery taksama vielmi aktyŭna dziakujuć: «Volečka, dziakuj, daražeńkaja! Zyču tabie sustreć dobraha muža!» Asabliva dziŭna čuć takoje ad mužčyny ŭ bałakłavie. Ale ž jachty — navat virtualnyja, ale za vielmi realnyja hrošy — sami siabie nie padorać.

Tyja, chto doryć padarunki, mohuć paprasić tyktokiera zrabić niešta padčas strymu — naprykład, uklučyć himn svajoj krainy ci lubimuju pieśniu (dla rasijan heta zvyčajna «Ja russkij» u vykanańni Šamana). I hetyja prośby časta vykonvajuć.

Palityčnyja batły

Asobnuju nišu zajmajuć palityčnyja batły. Spačatku ałharytmy tyktoku sprabavali banić takija strymy, ale na fonie palityčnaj situacyi ŭ śviecie — vajny Rasii i Ukrainy, situacyi ŭ Nahornym Karabachu ci napadu CHAMAS na Izrail — stała zrazumieła, što spažyŭcoŭ takoha kantentu z kožnym dniom budzie ŭsio bolš. Tamu tyktok ciapier nie vielmi zmahajecca z takoj źjavaj.

Skrynšot palityčnaha batłu

U palityčnych batłach błohiery vystupajuć na fonie ściahoŭ krain, jakija jany padtrymlivajuć (naprykład, Rasii i Ukrainy abo Izraila i Paleściny). Časta ludzi ŭ kadry nadziavajuć na siabie vajskovuju formu. Nieabaviazkova być hramadzianinam toj krainy, jakuju ty padtrymlivaješ (naprykład, u padtrymku Paleściny časta vystupajuć ludzi z Turcyi).

Niejkich zajmalnych dyskusij i cikavych arhumientaŭ tut čakać nie prychodzicca. U bolšaści vypadkaŭ tyktokiery abo spračajucca na ŭzroŭni «My pieramožam!» — «Nie, my pieramožam!» — «Čamu?» — «Tamu što!», abo adkryta abražajuć adno adnaho. Naprykład, žančyna, jakaja ŭdzielničaje ŭ batłach pad nikam Russkaja dievica lubić nazyvać svajho apanienta Čaradzieja Čarahiejem.

Časam u kancy batła toj, chto prajhraŭ, vykonvaje žadańnie pieramožcy — naprykład, pastajać u «biarozcy» abo vypackać tvar kašaj. Hledačy taksama mohuć prapanoŭvać svaje varyjanty «pakarańnia».

Batł z čatyrma ŭdzielnikami

Chto ź biełarusaŭ zmahajecca ŭ batłach

Jość u batłach i ŭdzielniki, jakija nazyvajucca biełarusami. Raskažam pra samych admietnych ź ich.

Čaradziej

Tyktokier Čaradziej

Čaradziej pazicyjanuje siabie jak biełarus, jaki padtrymlivaje Ukrainu. Zvyčajna jon vystupaje na fonie ściaha Ukrainy ŭ kiepcy z BČB-ściaham. Tvar jaho zaŭsiody schavany. Kaža, što biare ŭdzieł u tyktok-batłach dla taho, kab źlivać niehatyŭ na akupantaŭ.

Chłopiec maje 19 tysiač padpisčykaŭ. Na staroncy Čaradzieja jość tolki vosiem videa — niekalki byccam by vajskovych, a taksama videa z žartami Słavy Kamisaranki na temu «čyk-čyryka».

«Naša Niva» źviarnułasia da tyktokiera z prośbaj raskazać, jak daŭno jon pačaŭ udzielničać u batłach, ź jakoj metaj i ci realna zarabić na hetym.

Čaradziej adkazaŭ, što ŭsio, što jon hatovy paviedamić pra siabie — heta toje, što častku atrymanych dziakujučy «padarunkam» hrošaj pieraličvaje ŭkrainskim dzieciam i vajskoŭcam.

Bjeśśmiertnyj

Tyktokier Bieśśmiertnyj

Heta časty apanient Čaradzieja ŭ Batłach. Bieśśmiertnyj tolki pačynaje raskrutku svajho akaŭntu. Pakul što chłopiec maje mienš za 4 tysiačy padpisčykaŭ.

Bieśśmiertnyj śćviardžaje, byccam by maje dvajnoje hramadzianstva — Biełarusi i Rasii. Vychodzić na strymy zvyčajna na fonie troch ściahaŭ — rasijskaha, aficyjnaha biełaruskaha i ściaha SSSR.

Zaŭsiody chavaje svoj tvar, apranajecca ŭ vajskovuju formu. Maje našyŭku, na jakoj razam dva ściahi — aficyjny biełaruski i rasijski trykałor. Havoryć pra toje, što biełarusy — heta tyja ž ruskija, prosta nie ŭsie heta jašče zrazumieli.

Starajecca zrabić uražańnie, byccam by vajuje na baku Rasii. Kali ŭ Čaradzieja hledačy pytajucca, ci pierajšoŭ by jon na bok Rasii za miljon dalaraŭ, Bieśśmiertnyj śmiajecca: «Ja navat biaspłatna pierajšoŭ».

Ale hledziačy na toje, kolki času chłopiec tracić na batły ŭ tyktoku, toje, što jon paśpiavaje vajavać u realnym śviecie, vyklikaje sumnieńnie.

Čupa

Tyktokier Čupa

Adzin z najbolš aktyŭnych udzielnikaŭ palityčnych batłaŭ — heta Čupa. Chłopiec, jakoha zavuć Andrej Čupryhin, maje ŭ tyktoku bolš za 330 tysiač padpisčykaŭ.

Jon nazyvaje siabie patryjotam Rasii i Biełarusi — mienavita ŭ takoj paśladoŭnaści, niahledziačy na toje, što sam Čupa biełarus. U 2021 hodzie chłopiec skončyŭ Hrodzienski dziaržaŭny ŭniviersitet imia Janki Kupały pa śpiecyjalnaści «Kiraŭnik arkiestra (ansambla). Vykładčyk». U teoryi Andrej moža kiravać ansamblem abo vučyć dziaciej ihrać na hitary, ale jon abraŭ zusim inšy šlach.

U jaho akaŭncie šmat videa, dzie jon u vajskovaj formie ź biełaruskim ci rasijskim ściaham — a časam navat z dvuma adrazu. Andrej zapisvaje vinšavańni z dniom naradžeńnia Pucinu, vykładaje žartaŭlivyja videa ź Zialenskim, robić apytanki «Kolki nas za volnuju Paleścinu?». Čupa taksama źjaŭlajecca prychilnikam Łukašenki, bo pachvalajecca rečami z kramy jaho mierču.

@chuprygin

♬ orihinalnyj zvuk - penochka1981

U batłach Čupa časta ŭdzielničaje razam ź siabram Ściapanam. Tyktokier lubić publikavać videa paśpiachovych batłaŭ pad muzyku nakštałt «Dla mienia Rośsija — mama, papa — jarkij trikołor». Jamu taksama padabajecca davać tym, chto prajhraŭ batł, niejkija durnavatyja zadańni — naprykład, biehać tudy-siudy pa pakoi i krucić dupaj pierad kamieraj.

Raskazać, kolki atrymoŭvajecca zarablać u tyktoku, a taksama ci płaciacca z hetaha padatki, Čupa nie zachacieŭ.

Čytajcie taksama:

Chłopčyk z Łuninca stvaraje z kardonu vialikija fury — jaho videa nabirajuć sotni tysiač prahladaŭ

Ź jakoj dziaŭčynaj chłopcy bolš achvotna paznajomiacca? Psichałahinia ź Minska praviała ekśpierymient na miljony prahladaŭ

«Dzieci stajali i płakali». Čarha pa sałdackuju kašu ŭ Homieli raściahnułasia na sotni mietraŭ, nie ŭsim chapiła

Hanna Stafanovič

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна
0
Choba/adkazać/
03.12.2023
Da zabiejtie vy na etich bomžiej. Nužno ponimať, čto čiełoviek sidit na zarpłatie i jemu nasrať voobŝie na vašie mnienije. Jeśli vy vstupajetie s nim v biesiedu v lubom kontiekstie, to on srazu połučajet łajk ot začosannoho zakazčika. Vstupił v biesiedu ili otrieahirovał - poddieržał Łuku. Kak tolko vy vklučajetieś v prociess (za ili protiv - biezraźlično), jeho zadača riešiena. Nie nado kormiť Łuku. Prosto ihnorirujtie i, po vozmožnosti, žałujtieś, čto vam etot strim nie nravitsia i vy takoho nie chotitie vidieť. Vybieritie tam lubuju pričinu, počiemu sčitajetie etot kontient nieprijemlemym i stavtie v ban avtora.
4
Maksim Dizajnier/adkazać/
04.12.2023
Vieś dom na 100 kvartir 10 minut ot cientra - sovki. I mołodiež i vzrosłyje. Tak było 20 let nazad, tak ostajetsia do sich por, i tak budiet jeŝie 20 let. Tolko liniať. Na koračikach, bolnym, chromym, ničieho zdieś nie iźmienitsia, dažie jeśli vojdiem v ES.
0
Yk-ok trešačok/adkazać/
05.12.2023
U śviecie žyvieł.
Pakazać usie kamientary
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
PNSRČCPTSBND
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031