Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
06.12.2023 / 21:28RusŁacBieł

Jak vydalić vosk ad śviečak i ničoha pry hetym nie sapsavać

Śviečki stvarajuć ramantyčny nastroj, ale kali śviečačny vosk kapaje vam na rukaŭ, stanovicca nie da ramantyki. Voś jak viarnuć nastroj.

Fota: Smith Collection/Gado/Getty Images

Pieršy krok u vydaleńni plam ad vosku śviečak — heta vyznačyć zaplamleny materyjał i jak maha chutčej vykanać adpaviednyja dalejšyja kroki.

Vydaleńnie vosku z vałoknaŭ, jakija nie myjucca

Nastupny sposab padydzie dla vydaleńnia vosku z nastupnych materyjałaŭ:

 • acetat (vid štučnaj tkaniny, jakaja vyrablajecca z acetyłcelułozy i pa źniešnim vyhladzie nahadvaje naturalny šoŭk),
 • mieškavina, 
 • viskoza, 
 • šoŭk, 
 • tryacetat (paŭsintetyčnaja palepšanaja forma acetatu),
 • voŭna, jakuju nielha prać.

­Zamaroźcie zaplamlenuju tkaninu (ci prykładzicie da plamy lod, kab vosk zaćviardzieŭ). Akuratna saskrabicie liški, zatym pakładzicie pad plamu ŭbiralnuju prakładku i apracujcie miesca plamavyvodnikam. Dajcie vysachnuć. Pry nieabchodnaści paŭtarycie.

Vydaleńnie vosku z vałoknaŭ, jakija myjucca

Hety sposab padychodzić dla: 

 • akryłavaj tkaniny, 
 • bavoŭny, 
 • lonu
 • modakryłu, 
 • niejłonu, 
 • alefinu, 
 • poliesteru, 
 • spandeksu,
 • voŭny, jakuju možna myć.

Saskrabicie liški vosku, a zatym pakładzicie zapeckany ŭčastak pamiž dvuma kavałkami biełaj pramakalnaj papiery i pryciśnicie ciopłym prasam. Mianiajcie papieru pa miery ŭbirańnia ŭ jaje vosku. Plama moža lohka raspaŭźcisia, tamu budźcie aściarožnyja, naciskajučy prasam!

Na koleratryvałych tkaninach, biełaj bavoŭnie abo lonie pasprabujcie namačyć plamu kipieniem, raić Howstuffworks. Paśla vykarystańnia luboha ź mietadaŭ dajcie tkaninie vysachnuć.

Kali zastalisia ślady, skarystajciesia plamavyvodnikam. Kali zastalisia ślady farbavalnika, pramaknicie jaho 1 častkaj miedyčnaha śpirtu (nie vykarystoŭvajcie dla akryłavych abo modakryłavych tkanin), źmiašanaha z 2 častkami vady. Dobra pramyjcie čystaj vadoj i vysušycie.

Vydaleńnie vosku z pavierchniaŭ

Nastupny mietad padydzie dla bolšaści pavierchniaŭ: akryłavaha płastyku, alebastru, aluminiju, bambuku, błakitnaha kamieniu, łatuni, bronzy, kieramičnaha škła/plitki, bietonu, miedzi, emali, škła, zołata, hranitu, marmuru, arhškła, poliŭretanu, farforu, piasčaniku, nieržaviejučaj stali, viniłu i h.d.

Zamaroźcie vosk, kab toj zaćviardzieŭ, zatym akuratna saskrabicie reštki z pavierchni. Sačycie za tym, kab nie padrapać pavierchniu. Pratrycie hubkaj, zmočanaj u rastvory vady z myjnym srodkam albo kalcyjavanaj sody (jana maje bolš mocnuju ščołačnuju reakcyju — pH 11, tady jak u charčovaj — 8 pH). Dobra pramyjcie i vytrycie nasucha.

Kab ačyścić ad vaskovych plamaŭ linoleum abo viniłavuju plitku, vam treba znoŭku hety vosk zamarozić (možna z dapamohaj kubikaŭ lodu). Akuratna saskrabicie jaho mietaličnym špatalem, sočačy za tym, kab nie parezać zaplamlenuju pavierchniu. Zatym akunicie šmatok čystaj tkaniny ŭ śpirt i pratrycie plamu. Pamyjcie i vytrycie nasucha. Adpalirujcie abo adparafińcie jak zvyčajna.

Vydaleńnie vosku abo parafinu z dyvana

Spačatku nieabchodna zamarozić vosk abo parafin, dla čaho pakładzicie na plamu lod, zaharnuŭšy jaho ŭ pakiet. Darečy, zamarožanaja harodninnaja sumieś z maraziłki taksama pasuje: hałoŭnaje — astudzić vosk. Vytrymajcie lod na plamie 2-5 chvilin, a zatym pastukajcie pa vosku (naprykład, ručkaj ad naža). Zamierzły vosk pavinien dobra kryšycca na drobnyja askiepki.

Vydalicie ​​kavałački vosku, što advalilisia, pry dapamozie pyłasosa. Kali častka vosku trymajecca za vors, možna paskrebci tupym bokam naža davoli akuratna, kab nie parvać vałokny.

Paśla taho jak bolšaja častka vosku vydalenaja, vydalajem reštki pry dapamozie prasa. Pakładzicie na plamu čystuju biełuju tkaninu abo survetku. Nie vykarystoŭvajcie kalarovyja materyjały, bo jany mohuć afarbavać dyvan! Zatym uklučycie pras na minimalnuju tempieraturu i praprasujcie tkaninu pa-nad plamami. Vosk pačnie płavicca i budzie ŭbiracca ŭ survetku. Pa miery ŭbirańnia, pieravaročvajcie survetku, kab vykarystoŭvać čysty bok. Paŭtarajcie, pakul vosk nie pierastanie vypłaŭlacca z dyvana.

Źviarnicie ŭvahu: tut važna paśladoŭna vykarystoŭvać choład i ciepłyniu. Chałodnaje vydaleńnie dazvolić prybrać z dyvana vialikija kavałački vosku. Kali hetaha nie zrabić i adrazu pierajści da prasavańnia, raspaleny vosk budzie pranikać nie tolki ŭ survetku, ale i dalej u vałokny dyvana.

Vydaleńnie vosku z dreva

Zamaroźcie vosk i akuratna saskrabicie jaho, kab nie padrapać draŭninu. Kali ŭvieś vosk budzie vydaleny, adpalirujcie dreva zamšavaj tkaninaj.

Čytajcie taksama:

Jak adčyścić žujku z adzieńnia

Jak pačyścić biełyja čaraviki: całkam pravieranyja mietady

Jak ačyścić i pradezynfikavać matrac

Nashaniva.com

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
6
Панылы сорам
2
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
1
Абуральна
2
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera