Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
2
Spadar/adkazać/
03.12.2023
SŁAVA UKRAINSKIM VAJARAM!
1
Vitia/adkazać/
03.12.2023
Spadar, Pusť Boh bieriežiot ich.
1
bieł/adkazać/
03.12.2023
Raniej treba było šturmanuć, kali chłopcy byli jašče žyvyja, dapamahčy im.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera