Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Čarkaškvarka/adkazać/
05.12.2023
Nu heta pravilna. Z ulikam napadu na Ukrainu treba miniravać, kab ni adna šval nie pralezła.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera