Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
Hy/adkazać/
10.12.2023
Kisłotnych koleraŭ kuchnia z ružovym dziciačym pakojem za dvie tysiasy baksaŭ, heta pa-bahatamu, u patryjacičeskich kolerach)
0
pipietkin/adkazać/
11.12.2023
I vsio--taki Biełaruś strana dla žiźni, dla niekotorych
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera