Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Josik/adkazać/
09.01.2024
Administracyjny praces, bo dziarž ŽKH. A kali b heta byŭ chtości niepažadany da ŭładaŭ, dyk hadoŭ 7 dali b. Pamiatajecie haspadyniu kvatery, jakaja admoviła prakurorcy ŭ akularach u padaŭžeńni arendy? 2 hady kabiecie prysudzili, kali nie pamylajusia. A tutaka palcam pa kivajuć, dy arkušoz 10 sapsujuć papiery, drukujučy "prysud".
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera