Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Pik/adkazać/
12.02.2024
Rezanuli dušu nastalhijaj.
0
Jašče budzie nie adna takaja Alimpijada. Žyvie Biełaruś!/adkazać/
12.02.2024
Ź bieł-čyrvona-biełym ściaham i biez Łukašenki
0
Kub/adkazać/
13.02.2024
Ech, pamiataju, jak sačyŭ za bieham Žalazoŭskaha... byli časy.
1
Alek. Ru/adkazać/
13.02.2024
Jakoje ž pryhožaje spałučeńnie biełaha I čyrvonaha, biez łukašystskaj bałotnaj zieleni I niedarečnaha arnamienta!
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera