Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Piton/adkazać/
22.02.2024
nu vot - untier-oficierskaja vdova sama siebia vysiekła - kłaśsika..
1
Josik/adkazać/
22.02.2024
Nasi z saboj łubrykant dla dupy. Jakoje paskudstva žyvie na našaj ziamielcy.
0
Nichto/adkazać/
22.02.2024
Mukavozčyk tak havoryć, bo jaho ŭsio roŭna pryznajuć. A voś kali kaho-niebudź mieniej viadomaha prymuć tak, jak inšych niavinnych biełarusaŭ - sa ździekami, sa źbićciom, z vydzirańniem vałasoŭ, z katavańniem elektrašokieram - voś niachaj na ŭłasnaj skury adčujuć.
1
Tovariŝ Stalin, proizošła užasnaja ošibka/adkazać/
22.02.2024
Užie priedstavlaju siebie iźbitoho mukovoza, valajuŝiehosia v ślezach, soplach, močie i kale na połu v hubopikie i vopiaŝieho, čto on nie podpisyvałsia, a jeho samoho tolko čto podpisali
1
Do moskvy, do obory/adkazać/
23.02.2024
maskavita mudazvončykava nie patrebna začyniać na 15 sodniej. Lepiej pakłaści jaho ŭ čorny pakiet i adpravić na ciahniku nazad na maskoviju.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera