Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Prosta žychar/adkazać/
23.02.2024
"Pra niabožčyka abo dobra, abo ničoha" - heta skaročanaja viersija prykazki. Całkam jana hučyć "Pra niabožčyka abo dobra, abo ničoha, akramia praŭdy."
1
Vano/adkazać/
23.02.2024
Vielmi pilna adsočvać jahonyje kalehi z druhich ustanovak... A chto skazaŭ što vaša čarha nie nastupić... Ci pahrukaje z kasoj...
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera