Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
02.03.2024 / 10:303RusŁacBieł

Ad smažańnia z cybulaj da ryzota: što pryhatavać z kurynaj piačonki i ŭ čym jaje karyść

Samaja papularnaja častka kurycy dla mnohich — heta file, ale časam možna i raznastaić miasnoje mieniu. Vitaminy hrupy A, B, C i Je, kalcyj, natryj, žaleza, sielen, mahnij i polinienasyčanyja tłustyja kisłoty — usio heta jość u kurynaj piačoncy ŭ značna bolšaj kolkaści, čym, naprykład, u file.

Fota: the-italian-chef.myshopify.com

Piečań karysnaja dla ludziej, schilnych da pieratamleńnia i hastrytaŭ, chvarob straŭnikava-kišačnaha trakta i orhanaŭ dychańnia — bo ŭ joj jość mahnij i kalcyj. Žaleza, što ŭdzielničaje va ŭtvareńni kryvi, padvyšaje ŭzrovień hiemahłabinu i, adpaviedna, praduchilaje źjaŭleńnie aniemii.

Vitamin A patrebny dla abnaŭleńnia kletak skury, a V12 — u adkazie za vysokuju jakaść kryvi i stabilnuju dziejnaść niervovaj sistemy. Sielen i cynk, jakimi bahataja piečań, adyhryvajuć važnuju rolu ŭ rehulacyi funkcyj endakrynnaj sistemy i ŭdzielničajuć u vypradukavańni harmonaŭ ščytapadobnaj załozy.

Kłasika: kurynaja piečań z cybulaj

 • 450 h kurynaj piečani
 • 1 vialikaja žoŭtaja cybulina
 • 2 stałovyja łyžki aliŭkavaha aleju
 • 1 stałovaja łyžka masła
 • ½ čajnaj łyžki soli
 • ½ čajnaj łyžki čornaha piercu
 1. Abiarycie cybulu. Razrežcie napałovu i narežcie paŭkolcami. Padzialicie ich rukami.
 2. U patelniu dadajcie 1 stałovuju łyžku aliŭkavaha aleju i nahrejcie jaje na siarednim ahni. Dadajcie cybulu i pasypcie jaje sollu. Hatujcie cybulu na siarednim ahni, časta pamiešvajučy, kala 10-15 chvilin, pakul jana nie stanie załacista-karyčnievaj i nie karamielizujecca. Dastańcie cybulu z patelni i pastaŭcie ŭ ciopłaje miesca.
 3. Pakul cybula hatujecca, dobra pramyjcie kurynuju piečań u chałodnaj vadzie. Pramaknicie papiarovymi ručnikami. Abrežcie tłušč, niepažadanyja šeryja ci biełyja častki. Razrežcie piečań napałovu.
 4. Pasypcie piečań sollu i čornym piercam. U niehłybokuju misku ŭsypcie muku. Kožny kavałačak piečani abkačajcie ŭ muce.
 5. U tuju ž patelniu dadajcie jašče adnu 1 stałovuju łyžku aliŭkavaha aleju i 1 stałovuju łyžku masła. Pamienšycie ahoń, bo kurynaja piečań moža pačać rastreskvacca, kali patelnia budzie zanadta haračaj. Adzin za adnym aściarožna vykładvajcie kavałki na patelniu. Ciapier uklučycie siaredni ahoń i hatujcie piečań z kožnaha boku prykładna pa 3-4 chviliny. Jak tolki piečań padrumianicca, nakryjcie viečkam i hatujcie jašče 4 chviliny na słabym ahni.
 6. Dadajcie karamielizavanuju cybulu i ŭpryhožcie stravu drobna narezanym kropam.

 

Z notkaj ekśpierymientu: kurynaja piečań u čyrvonym vinie

 • 2 łyžki masła
 • ⅓ kubka drobna narezanaj cybuli
 • ¼ kubka drobna narezanaha sieldereju
 • ¼ šklanki drobna narezanaj morkvy
 • 1 łyžka drobna narezanaha časnaku
 • 1 kubak plus 1 stałovaja łyžka muki
 • 1 šklanka suchoha čyrvonaha vina
 • kubačak śviežaha abo kansiervavanaha jałavičnaha ci kurynaha bulonu
 • łyžka sušanaha čabaru
 • pałova łaŭrovaha lista
 • 2 halinki śviežaj piatruški
 • sol na smak pa žadańni
 • śviežamałoty pierac pa huście
 • 750-800 h śviežaj kurynaj piečani
 • 2 łyžki mołataha ci naciortaha šałfieju
 • ¾ šklanki raślinnaha aleju
 • ½ kubka drobna narezanaj piatruški
 1. Nahrejcie pałovu masła ŭ ciažkim rondali i dadajcie cybulu. Hatujcie, pamiešvajučy, pakul jany nie pačnuć źlohku mianiać koler. Dadajcie sielderej, morkvu i pałovu časnaku. Trochi absmažcie, pamiešvajučy, i pasypcie stałovaj łyžkaj muki. Pieramiašajcie.
 2. Dadajcie vino, bulon, čabor, łaŭrovy list, halinki piatruški, sol i pierac i daviadzicie da kipieńnia. Dajcie nastajacca 20 chvilin. Vykładzicie ŭsio ŭ sita i pracadzicie jak maha bolš vadkaści. Vykińcie ćviordyja rečyvy. Pavinna atrymacca kala ¼ šklanki.
 3. Tym časam padrychtujcie piečań — zrežcie i vykińcie złučalnyja miembrany. Razrežcie piečań napałovu, a zatym na čaćviarcinki. Adkińcie na sita, kab prybrać lišniuju vadkaść.
 4. Źmiašajcie šklanku muki, sol, pierac i pałovu šałfieju. Abkačajcie kavałački piečani ŭ atrymanaj sumiesi i strasicie liški.
 5. Nahrejcie kala traciny aleju ŭ ciažkaj patelni. Kali jana stanie haračaj, dadajcie tracinu piečani. Hatujcie, pieravaročvajučy kavałački, kab jany raŭnamierna padrumianilisia. Hatujcie 2-3 chviliny, pakul piečań nie stanie karyčnievym i chrumstkim zvonku. Asušycie na sicie.
 6. Dadajcie jašče tracinu aleju. Kali patelnia stanie haračaj, dadajcie jašče tracinu piečani. Paŭtarycie, pry nieabchodnaści źlivajučy vadu ź piečani i hatujučy, pakul jana nie stanie karyčnievaj i chrumstkaj zvonku.
 7. Nahrejcie stałovuju łyžku masła ŭ kastruli i dadajcie stałovuju łyžku šałfieju i pałovu čajnaj łyžki časnaku. Trochi patušycie i dadajcie padliŭku. Daviadzicie da kipieńnia i dajcie pakipieć kala chviliny. Dadajcie piečań i varycie, kab jana całkam nahrełasia. Dadajcie siečanuju piatrušku i padavajcie.

 

Najvyšejšy łeveł: ryzota z kurynaj piačonkaj

 • 2,5 šklanki (500 h) rysu dla ryzota
 • 1 morkva
 • 1 cybulina
 • 1 ściabło sieldereju
 • 1 šklanka suchoha biełaha vina
 • 500 h kurynaj piečani
 • 6 kubkaŭ kurynaha bulonu
 • 1 pačak masła (120 h)
 • 2 stałovyja łyžki aliŭkavaha aleju
 • ¼ šklanki (50 h) parmiezanu
 • 10 listoŭ šałfieju
 • sol i pierac pa smaku

Jak hatavać:

 1. Razahrejcie kuryny bulon da dosyć vysokaj tempieratury, kab jaho možna było dadać da rysu. Jon pavinien źlohku kipieć. Tym časam vymyjcie i narežcie kubikami morkvu, sielderej i cybulu i zdrabnicie ich u kuchonnym kambajnie.
 2. Ačyścicie kurynuju piečań i narežcie jaje łustačkami taŭščynioj ¼-½ sm.
 3. Nahrejcie na patelni adnu stałovuju łyžku aliŭkavaha aleju i 1/4 šklanki (50 h) masła. Dadajcie listy šałfieju i absmažvajcie ich kala chviliny.
 4. Dadajcie kavałački kurynaj piečani i krychu śviežamołataha čornaha piercu. Absmažvajcie 5-6 chvilin i čas ad času pamiešvajcie, pakul jany nie stanuć karyčnievatymi z usich bakoŭ.
 5. Nalicie paŭšklanki biełaha vina. Źmiašajcie i dajcie vadkaści vyparycca. Heta zojmie kala 5 chvilin.
 6. Tym časam vy možacie pačać hatavać rys u inšym rondali. Nahrejcie druhuju stałovuju łyžku aliŭkavaha aleju i jašče 1/4 šklanki (50 h) masła. Dadajcie sumieś morkvy, sieldereju i cybuli i absmažvajcie prykładna 3 chviliny ci pakul bolšaja častka vadkaści nie vyparycca.
 7. Dadajcie rys dla ryzota, pieramiašajcie i absmažvajcie kala 2 chvilin, pakul krai nie stanuć napaŭprazrystymi. Vyhladaje, jak byccam vy hatujecie harbuzovaje piure ź siemiečkami, ale nie chvalujciesia: usio atrymajecca vielmi smačnym.
 8. Dadajcie da rysu ½ šklanki biełaha vina, źmiašajcie i dajcie vadkaści vyparycca. Zatym dadajcie 1—1 ½ apałonika haračaha kurynaha bulonu i praciahvajcie hatavać u adpaviednaści ź instrukcyjami recepta asnovy dla ryzota. Pałoŭnik za pałoŭnikam dadavajcie kuryny bulon, źmiešvajcie i dajcie vadkaści vyparycca.
 9. Kali rys budzie napałovu hatovy, dadajcie absmažanuju kurynuju piečań.
 10. Praciahvajcie hatavać rys tym ža mietadam. Dadajcie 1—1 ½ apałonika haračaha bulonu, źmiašajcie i dajcie bolšaj častcy vadkaści vyparycca. Paŭtarajcie, pakul uvieś bulon nie budzie zraschodavany i rys nie budzie hatovy.
 11. Na apošnim etapie dadajcie ciorty parmiezan, apošni apałonik bulonu i sol pa smaku. Sol dadavajcie tolki ŭ kancy, bo jana robić kurynuju piečań ćviordaj. Jašče raz pieramiašajcie rys i vyklučycie ahoń. Dadajcie 2 stałovyja łyžki masła, što zastalisia, i nakryjcie viečkam, dajcie pastajać 2-3 chviliny. Jak tolki heta budzie zroblena, vy možacie źniać kryšku. Pieramiašajcie jašče raz i padavajcie haračym.

Bolš receptaŭ:

Idealnaje ryzota z hrybami: recept ź niekalkimi chitrykami

Miasa, arechi, špinat: racyjon «žaleznaha» zdaroŭja

Idealny harnir — kapusta, zapiečanaja z sousam tachini

Recept na vychadnyja. Kuryca parma — kłasika, pra jakuju vy jašče nie viedali

Nashaniva.com

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
8
Панылы сорам
0
Ха-ха
1
Ого
2
Сумна
3
Абуральна
7
1
Žvir/adkazać/
02.03.2024
Nu-ù, heta O! I badacca lia piečy šmat nia treba, hatavać liohka i nie skladana.
4
chamsa ŭ apielsinach/adkazać/
02.03.2024
najvyšejšy łeveł 😆

składana być mamaj alerhika.. chočacca paradavać jaho, ale jon abmiažoŭvaje siabie. navat toje, što možna, nie budzie jeści, bo.. nie padabajecca smak, pach i h.d.

kurynyja sardečki palubiŭ, a piačonku - nie.

adnojčy byŭ kamičny momant... zrabiła "šašłyčki" z kurynych sardečak. mały ŭplataje z zadavalnieńniem. pobač lotaje papuhajka - lubimiec usioj siamji.. kažu:
- syn, vot ty priedstavlaješ, ty siejčas lišił, kak minimum 20 ptic ich sierdiec..
- mam, nu i čto - eto žie tak vkusno.
paśmichajecca)
0
Kubiki/adkazać/
02.03.2024
Niejak nie spałučajecca ryzotta najvyšejšaha ŭzroŭniu z naftapraduktami ŭ vyhladzie buljonnych kubikaŭ. Čym by vy paraili zamianić?
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
sakavikkrasavikmaj
PNSRČCPTSBND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930