Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
chleŭ/adkazać/
27.02.2024
"i prydumać im novyja miescy realizacyi."
dyk a jakoje? snapy małacić?
2
Piton/adkazać/
28.02.2024
chleŭ,

https://dcsfxzu8xls6u.cloudfront.net/ru/337348

kohda vpieriedi požiźniennoje - budiet vriemia pridumať
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera