Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
timanovskaja/adkazać/
29.02.2024
tak možiet pora užie Nacionalnyj olimpijskij komitiet pierieimienovyvať v rośsijskij?
0
Hańba/adkazać/
29.02.2024
timanovskaja, atrymlivajecca - antyrasijski :)
0
cimanoŭskaja/adkazać/
29.02.2024
Hańba, a i praŭda) i abreviatura ŭ pryncypie zastajecca taja ž samaja - NAK )
0
daviedka/adkazać/
29.02.2024
Užie tridcať let sportom, kak i stranoj, rukovodiat ludi s familijej Łukašienko, otsiuda i takoj riezultat.
0
Symon/adkazać/
29.02.2024
Łukašenka, nadyjšoŭ čas kidać u spartovy boj prezidenckuju sbornuju. Jana dakładana ŭsim pakaža. U lubym vidzie sportu.
0
Paliašuk/adkazać/
29.02.2024
Symon, tak by mović, dyviziju Sajuznych Spartoŭcaŭ Lejbštandart AH. U padpisantaŭ režymnaha lista čeść zaviecca viernaściu.
0
Mch/adkazać/
29.02.2024
Raniej udzielničali ŭ spartyŭnych spabornictvach z Hiermanijaj, Polščaj, ZŠA, Japonijaj. Zaraz z naŭharodskaj vobłaściu, maskoŭskaj vobłaściu, Respublikaj Baškiryja. Davioŭ adzin nieadukavany kałhaśnik krainu da ŭzroŭniu vobłaści RF i jašče radujecca.
0
Vicia/adkazać/
29.02.2024
Chajl Fiurer - adkazali spartoŭcy.
0
ŠOS/adkazać/
01.03.2024
Heta dobra, što samazvancu soramna i brydka, moža zdochnie chutčej.
0
Piton/adkazać/
01.03.2024
sport dołžien byť lubitielskim i za sčiet donatov, miecienatov i sponsorov.. jesť riezultat - jesť pooŝrienije.. a za kakuju stranu vystupať - tam hdie bolšie płatiat koniečno.. nu a jeśli diejstvitielno patriot, to bud́ hotov po-minimumu za rodnuju stranu zdorovje otdavať vied́ ciena voprosa nie važna v etom słučaje..
0
Maksim Dizajnier/adkazać/
04.03.2024
Hol a vydumki chitra
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera