Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Vyk/adkazać/
29.02.2024
Ładu choć atrymali?
0
Vital/adkazać/
29.02.2024
Vyk, nie jašče.
0
Vasiok/adkazać/
29.02.2024
Vyk, .uj na ny jany atrymali
0
Hiena/adkazać/
29.02.2024
Kretyny.
1
Gorliwy Litwin/adkazać/
01.03.2024
Čamuści ŭ šerahach danbaskich “apałčencaŭ”, z usich bieła-ruskich rehijonaŭ, najbolš vajuje – i hinie – ŭradžencaŭ Homielskaj vobłaści? Škada što niama dakładnaj statystyki, ale intuityŭna ja pierakanany, što nie našmat ad jaje adstaje Mahiloŭskaja, a na 3-m miescy idzie Viciebskaja, a kali b mieli poŭniu karcin pa rajonach, dyk ja pradkazvaju što najmienš achvočych vajavać za Vialikuju Ruś z usioj RB – daje histaryčnaja Ŭschodniaja Litva – Vierchniaje Paniamońnie   Śviadomyja spadary ŭ svaich tłumačeńniach hetaha i rodnasnaha fienomienaŭ zvodziać usio da taho što, maŭlaŭ, uschod na 20 hadoŭ daŭžej znachodziŭsia pad balšavikami (da 1939 h.). Ale hetaje tłumačeńnie paviarchoŭnaje i łukavaje. Nasamreč, jaskravuju roźnicu ŭ cyvilizacyjnym vybary pamiž Litvoj i Ruśsiu my bačym sama mieniej z časoŭ manholskaha zavajavańnia. Terytoryja sučasnych Homielskaj i Mahiloŭskaj abłaściej była zavajavanaja manhołami na rubiažy 1230-1240-ch hadoŭ, i z tych časoŭ, začaravanaja mocaj humiloŭskaj Jeŭrazii, jana ŭstojliva robić pra-ardynski vybar. Ardynstva daŭno stała arhaničnaj častkaj kalektyŭnaj dušy homielska-mahiloŭskich pacanoŭ.   I na žal – ale zakanamierna – Biełaj Ruśsiu kirujuć mienavita jany
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera