Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Dioma/adkazać/
29.02.2024
Kłounov kotoryje raskryliś mnoho obrazovałoś, słavik adamovič, vołod́ka borodač, poślednij tak voobŝie opustiłsia nižie plintusa.
0
Teatr maskoŭskich kłoŭnaŭ/adkazać/
29.02.2024
Dioma, aradač zaŭsiody pracavaŭ na Maskvu, prosta jaho vykarystoŭvali kožny raz tady kali Sašyka chacieli padžać, nu a ciapier kali sašyk staŭ poŭnaściu pucinskaj padsciłkaju i robić usio što kaža maskva, baradač staŭ chvalić sipataje auno i pieć što biez rośsii my nie proživiem.
0
Fyra/adkazać/
29.02.2024
U cikavy čas žyviem. Adrazu stanovicca zrazumieła chto łajno, a chto čałaviek
0
Cim/adkazać/
29.02.2024
Nie budzie jana hałasavać za Pucina. Kryvadušničaje, dziela karyści. U hetaj "mastackaj tusoŭcy" ŭsie takija. 
0
Nam cikava/adkazać/
29.02.2024
Dziakuj, NN, za ŭkład u pabudovu ahulnaj z Rasijaj kulturnaj prastory!
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera