Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
29.02.2024
siońnia pračnułasia z dumkaj - o. viasna. čort jaje pabiary. pieršy dzień viasny. a potym hladžu ŭ telefon i ŭ pieršy momant z prasońnia nie mahu zrazumieć - jak 29? jakoje jašče 29? zabyłasia pra visakosny hod)

Alenu z dniom narodzinaŭ! chaj raście takoj ža pryhožaj i abajalnaj, jak mama
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera