Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
achrenieć/adkazać/
29.02.2024
kak vsiehda... v mirie podobnomu anałohovniet
0
kniahinia błachina https://dcsfxzu8xls6u.cloudfront.net/337384/adkazać/
29.02.2024
chaciełasia b pahladzieć na chatu hetaha načalnika Andreja
0
babrujčanin/adkazać/
29.02.2024
?? Vaŕjaty " ničoha śviatoha" Navat pry saudepii abachieSs i " rabočy kantrol" da padobnaha ni dachodzili))) Aniekdot saudepauskaha minułaha Khb zanimajetsia tiemi komu sovietskaja vłasť nie nravitsia Obchss( otdieł po boŕbie s chiŝienijami socsobstviennosti) tiemi komu sovietskaja vłasť nravitsia
0
Žeka/adkazać/
29.02.2024
Jen navat nie zrazumieŭ kamu naležać čajevyja, ale zrazumieŭ što za heta treba płacić. Vo daje, čynuša
0
Čieł/adkazać/
29.02.2024
Nu tohda Andriuša tvoj śledujuŝij šah dobrovolnyje požiertvovanija v cierkvi. Eto žie nie darienije? Osobienno raźbieriś, komu prinadležat eti dieńhi, Bohu, popu, d́jakonu, prichodu? Choču pohladieť, kak ty Boha budieš nałohami obkładyvať, bu-ha-ha!
1
babrujčanin/adkazać/
29.02.2024
Čieł, Čamu " handl" u carkvach łaukach biez kasavych aparatau čekau 2 handl kantrabandaj chrieściki łancužki sriebnyja z HrieciiAfona 3 priedprymalnictva biez riehistracyi vyrab śviečak 4 taksa za kryŝeńnie adpiavańnie viančańnie I pryčym tutaka Boh ?? Dzie tutaka ab im??
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera