Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Čytač /adkazać/
01.03.2024
Choć niejkija naviny pra krainy navokał, a nie pra Rasieju, kdbšnikaŭ, Łukašenku i łukašystaŭ.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera