Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Žvir/adkazać/
02.03.2024
Voś ža dobry artykul ! :)) Bačycie, kiroúca vaznaú, što kot vieļmi razumny...:) A inšych i nie byvaje.
8
Biełorus/adkazać/
02.03.2024
Žvir, piši na kirillicie, inačie nie poniatno.
3
No /adkazać/
02.03.2024
Biełorus,Pišy na movie, a nie na jazykie akupanta
2
Maksim Dizajnier/adkazać/
03.03.2024
No

Napisał tiebie za ŝieku, provieriaj.
0
Kub/adkazać/
03.03.2024
Takoha b kata dy Prezidentam Biełarusi...
0
Maksim Dizajnier/adkazać/
04.03.2024
Sudia po foto iz doma choziajki, košak očień rasstroiłsia.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera