Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Pa 1 kamiery na kožnyja 270 čałaviek /adkazać/
03.03.2024
Kazakievič raskazaŭ taksama, što pa krainie staić 35 tysiač kamier (Respublikanskaja sistema manitorynhu hramadskaj biaśpieki), jakija ŭ režymie realnaha času dazvalajuć adsočvać abstanoŭku.// Pa 1 kamiery na kožnyja 270 čałaviek. (9.4 młn žycharoŭ : 35 tysiač kamier = 270)
3
Fyv/adkazać/
03.03.2024
V samom diele pora užie pierienimať, vsie čto on hovorit. A to tak i budiem śnimať krasotki, prieždie čiem na vskamiejku vstať.
1
Patałahaanatam/adkazać/
03.03.2024
Jak ža ž chierova viahladajuć łukašenkaŭskija hienieralčyki. Chutka da mianie na pryjom, vidać.
0
cech zborki/adkazać/
03.03.2024
Patałahaanatam, dramatyčnaje žyćcio ŭ jaho. Nie zaviduju.
1
Volha/adkazać/
03.03.2024
A kolki adsotkaŭ terytoryi krainy pakryvajuć hetyja 35 tysiač kamier? Abkakajeciesia ŭsich manitoryć. 
0
Realii Biełarusi /adkazać/
03.03.2024
Volha, dastatkova vyjści z doma, kab pabačyć na ŭłasnyja vočy. Va ŭsich kramach, mietro, uzdoŭž čyhunki, aŭtatras, va ŭsich škołach, sadach, u padjezdach i hetak dalej. Na niekatorych budynkach visiać pa niekalki štuk va ŭsie baki. Nu tolki ŭ čystym poli moža niama. Ale vas tam i tak bačna, u poli. Plus nad Minskam jašče lotajuć bieśpiłotniki z kamierami načnoha bačańnia. Kali dzieści vy i trapicie ŭ ślapuju zonu pamiž kamierami, to tolki na karotki čas. Kamiery ŭ mietro - dakładna - s funkcyjaj raspaznavańnia tvaraŭ.
0
Realii Biełarusi /adkazać/
03.03.2024
Volha, nie zabudźciesia jašče, što vas adsočvajuć praz mabilnyja vyški - jak pierasoŭvajecca vaš telefon.
0
Realii Biełarusi /adkazać/
03.03.2024
Volha, prosta treba kibieram łamać usie hetyja kamiery i pakazvać nam pierasoŭvańni łukašystaŭ. Kab zbroja łukašystaŭ spracavała suprać ich samich.
0
puk/adkazać/
04.03.2024
Realii Biełarusi , ale da kitajskaj śležki jašče trošački daloka... budziem spadziavacca 
0
Kutiuŕje Chuho Boss/adkazać/
03.03.2024
Ja tak zamiečaju, po mierie raźvitija łukašistkoho riežima(da i putinskoho) riežimov ich uniforma vsie bolšie pochodit na niemieckuju vriemien avstrijskoho chudožnika
0
Kino i niemcy/adkazać/
04.03.2024
Kutiuŕje Chuho Boss, etoho, kotoryj na foto, možno biez hrima na sjomki filma pro vojnu otpravlať.
0
Žanna/adkazać/
04.03.2024
Kakoje žie eto čudo....ieho i v ministierstvie za śpinami obsirajut.
0
daviedka/adkazać/
04.03.2024
MVD v otviet na eto budiet sozdať v svojej strukturie hłavnoje upravlenije po protivodiejstviju TikTok (HUPTT)?!
04.03.2024
TikTokHopStopIk

("Ik" dadać abaviazkova. Jany ž saromiejucca dadatku "ik" u HUBOPiK, bo nazva vyhladaje kłoŭnskaj. Značyć, treba.)

0
daviedka/adkazać/
04.03.2024
Karpienkova votčinu rieorhanizovať vo vnutriennije-tiktok vojska ili sokraŝionno VTV.
04.03.2024
Jany i zaraz cik-tok-vojski.

0
Mch/adkazać/
04.03.2024
Ja tak razumieju što 20 tys. u centry Mienska, a ŭsio astatniaje raskidana pa krainie. (na roznych hubopikach dyk u kožny bok pa 5 adzinak visić)
0
anatam /adkazać/
04.03.2024
[Red. vydalena]
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera