Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
3
Hańba kaniešnie/adkazać/
04.03.2024
Skončycca skora mirny čas dla škvarkajedaŭ, pryjdziecca raspłačvacca.
6
RŁB/adkazać/
04.03.2024
Hańba kaniešnie, a čto, u nieujechavšich "nievierojatnych" mirnyj čas zdieś prodołžitsia? Niet, koniečno. K tomu žie jesť bolšoje podozrienije, čto i "ujechavšich" prizyvnoho vozrasta, jeśli "načniotsia", "dobrovolcami" budut staviť "pod ružjo", sootvietstvienno, s "toj" storony.
0
Zihmund niefriejd/adkazać/
04.03.2024
RŁB, hdie takich vas bierut, na kakoj fabrikie brakovannych izdielij lepiat iz hliny?
0
Čarkaškvarka/adkazać/
04.03.2024
Hinuć zapucina i za jaho załupucina. Vajna, ziamlanki, kožny čaćvierty ci treci, za rasieju, maskvu
0
Vasia/adkazać/
04.03.2024
Łukašjo užie vsiez svoich dietok uśpieło pierieviezti na zapad? Tiertiel, Volfovič. Nado ślediť, čtob vsiech ich ottuda viernuli, počiemu naši dieti dołžny pohibať a oni žiť
2
Čie!/adkazać/
04.03.2024
Łuka Madiŝiev k vojnie hotovitsia, kak krieml prikažit, on srazu pohonit biełarusov na uboj.
1
daviedka/adkazać/
04.03.2024
Intieriesno, priedusmatrivajet li ukaz prisvojenije voinskoho zvanija hienieralnomu siekrietariu NOK, potomu čto jeho hraždanskom priezidientu Viktoru Łukašienko rodnoj papa-podpołkovnik jedinstviennomu v stranie ranieje prisvoił niesuŝiestvujuŝieje potiešnoje zvanije «hienierał-majora zapasa». I nie na 23 fievrala, a pieried 8 marta.
7
Vład/adkazać/
04.03.2024
Siditie i dalšie v krajnich chatach!
1
Miascovy/adkazać/
04.03.2024
Vład, jak tam u Polščy spravy, šataješ režym tak što nam soramna pavinna być što my jašče budynak Hubopik z hołymi dałoniami nie šturmujet?
0
Kab vy niedaždali/adkazać/
04.03.2024
Tak moja babka u Viescy kazała, vsiem vam «vojny nam žiełajuŝim»
0
Pamylajeciesia/adkazać/
04.03.2024
Kab vy niedaždali, jana, i nia tolki jana, kazała: "kab vy nie pryčakali"...
0
Imitatar kipučaj dziejnaści/adkazać/
04.03.2024
Hety siniapały złodziej, vidać, źbirajecca žyć jašče hadoŭ 300.
1
Vam vidnieje/adkazać/
04.03.2024
Kak hovoriła tak i napisał, a nie tak kak vam kažietsia ili chotiełoś by.
0
Hadzina da poŭnačy/adkazać/
04.03.2024
[Red. vydalena]
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera