Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
Abojeraboje/adkazać/
13.03.2024
Dva chłopcy žyvuć siamjoj. Ničoha dziŭnaha. U łukašenskim atačeńni mnoha takich źviazaŭ.
1
Josik/adkazać/
13.03.2024
Ja vielmi čakaju: Darahi naš tatačka, my zasrancy, ničoha nie ŭmiejem, iźvinicia nas, pažałusta. Darosłyja mužyki (a mo nie mužyki?), nie adryvajučy vačej ad padłohi, buduć pahadžacca, što jany nikčemnaści. P.S. Zabylisia biełarusy na 2020 hod, kali ŭčora zaniali ŭsie miescy na trybunach - hetyja paskudniki z kluškami byli za źbićcio naroda, za źniščeńnie narmalova budučyni krainy.
0
Vyšej za boha/adkazać/
13.03.2024
[Red. Vydalena]
1
daviedka/adkazać/
13.03.2024
Tiepieŕ važno produmať schiemu, kak płatiť s dinamovskoj zarpłaty mieńšije alimienty svojej priežniej siemje.
2
Maksim Dizajnier/adkazać/
18.03.2024
[Red. vydalena]
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera