Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
18.03.2024 / 16:3711RusŁacBieł

Što aznačajuć 87% Pucina dla rasijskaj apazicyi, śvietu i pierśpiektyŭ Biełarusi

Kampanija pa vybarach prezidenta ŭ Rasii, jakaja z kanca minułaha hoda ŭ bolšaj ci mienšaj stupieni ŭpłyvała na situacyju ŭ našym rehijonie, budučy prynamsi patencyjnym destabilizacyjnym faktaram, zaviaršyłasia. Možna kanstatavać, što skončyłasia jana bieź niečakanaściaŭ: padkantrolnyja vybarkamy zapisali Pucinu pad 90% padtrymki, i pry hetym pahrozy choć by bolš-mienš značnych paślavybarčych pratestaŭ na haryzoncie nie prahladajecca. Ale ci varta nam dziela hetaha złaradničać i kpić z «niedałužnaj» rasijskaj apazicyi? Piša Aleś Santocki.

Fota: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Naturalna, pry ciapierašnim stanie demakratyi ŭ Rasii naiŭna było b mierkavać, što vybary pavodle aficyjnych źviestak u pryncypie moža vyjhrać chtości jašče, aprača dziejnaha kiraŭnika. Pucinu ciapier adstupać niama kudy, zanadta šmat im nałamana droŭ i piarojdziena rubikonaŭ, kab hulacca ŭ niejki pluralizm i dapuskać choć by kurtatuju kankurentnaść.

Niesumnienna, što pry luboj situacyi było b abjaŭlena pra jahonuju ahłušalnuju pieramohu, a ŭ vypadku nieabchodnaści, kali b pa krainie vybuchnuli pratesty, Pucin biez vahańniaŭ addaŭ by zahad na ich žorstkaje siłavoje zadušeńnie. I zahad hety znajšłosia b kamu vykonvać.

Ale pry praviadzieńni takich kampanij aŭtarytarnymi režymami hałoŭny sens nie ŭ tym, kab prosta adbyć numar i zastacca pry ŭładzie luboj canoj. Važnaje pieradusim praviadzieńnie kampanii tak, kab paśla jaje nie ŭźnikała ŭražańnia, što adzinaja tvaja apora — «štychi», a realnaja padtrymka naroda stračanaja. Inšymi słovami, zadača ŭ tym, kab navat imitacyjnyja vybary sadziejničali ŭmacavańniu tvajoj nibyta lehitymnaści, a nie jaje prasiadańniu.

U hetym sensie možna skazać, što śpiecapieracyju pad nazvaj «pieravybary» Pucinu ŭdałosia pravieści prosta bliskuča, asabliva ŭličvajučy toje, što pravodziłasia jana praz dva hady nie nadta paśpiachovaj vajny i ŭsiaho taho, što ź joj źviazana. Unutranuju lehitymnaść Pucina, jak heta adbyłosia ŭ 2020 hodzie z Łukašenkam u Biełarusi, pastavić pad sumnieŭ nie ŭdałosia.

Viadoma, namalavanyja Pucinu ašałamlalnyja pracenty zusim nie adlustroŭvajuć realnaj situacyi ź jahonaj papularnaściu, ale ŭsio ž taki i adčuvańnia taho, što za im nasamreč niama nijakaj, navat samaj minimalnaj bolšaści hramadstva, u chodzie vybarčaj kampanii i pa jaje vynikach, jak vyhladaje, nie źjaviłasia.

To-bok rasijskaja apazicyja i patencyjna pratesnaja častka hramadstva nie pazbavicca adčuvańnia «vyvučanaj biezdapamožnaści». Jakraz naadvarot, jano maje šaniec tolki ŭzmacnicca.

Pośpiecham dla rasijskaj apazicyi było b, kab paśla hetych vybaraŭ u jaje źjaviŭsia anałah biełaruskaj Cichanoŭskaj, to-bok čałaviek, za jakoha jak alternatyŭnaha kandydata prahałasavała na falsifikavanych vybarach bolšaść ci prynamsi značnaja častka nasielnictva i jaki tamu moža dazvolić sabie havaryć ad jaho imia i pradstaŭlać jaho intaresy kali nie ŭnutry krainy, to prynamsi na mižnarodnaj arenie.

Ale nie budzie i hetaha, bo ŭ biuleteniach uvohule nie było proźvišča čałavieka, jaki b usprymaŭsia jak realnaja alternatyva Pucinu i za jakoha rasijskija antypucincy išli b uśviadomlena addać svoj hołas, chaj sabie i simvalična. Status-kvo, takim čynam, nie pamianiajecca.

Ci varta biełarusam u takoj situacyi złaradničać i kpić z rasijskaj apazicyi? Viadoma, nie. Naš ułasny los niepasredna zaležyć ad destabilizacyi situacyi ŭ Rasii, na padtrymcy jakoj trymajecca biełaruskaja dyktatura.

I toje, što važnuju vybarčuju kampaniju, jakaja ŭ luboj situacyi źjaŭlajecca patencyjna destabilizacyjnym momantam, pucinskamu režymu ŭdałosia prajści bieź vialikich vydatkaŭ — źjava niepryjemnaja ŭ tym liku i dla nas.

Dyj u svaim ułasnym bahažy my padobnych situacyj za amal 30 hadoŭ łukašenkaŭskaha majem až zanadta, tamu musim razumieć jak nichto, što nie ŭsio ŭ «zacemientavanych» situacyjach na samaj spravie tak lohka i prosta źmianić nie na słovach, a na spravie.

Hałoŭnaje ž, što važna razumieć — u padobnych vypadkach daloka nie ŭsio zaležyć ad apanientaŭ ułady.

Dla taho, kab razvarušyć zamaciarełuju sistemu, u jakoj usio «schvačana», abaviazkova taksama treba, kab tabie spryjała ahulnaja kanjunktura. Heta značyć, uładam napiaredadni ci padčas kampanii musiać prylatać niejkija zvyčajna ciažka prahnazavanyja i časta zusim niezaležnyja ad niečych namahańniaŭ «čornyja lebiedzi», jakija prynamsi častkova parušajuć zahadzia raśpisany scenaryj i prymušajuć pry sprobach vypravić situacyju rabić pamyłki, jakimi apanienty karystajucca.

Takaja situacyja «idealnaha štormu» skłałasia ŭ Biełarusi ŭ 2020 hodzie, i ŭvieś śviet pabačyŭ vyniki. A voś u chodzie ciapierašniaj rasijskaj kampanii takoha nie adbyłosia, tamu jana ad pačatku i da kanca zastavałasia pad poŭnym kantrolem uładaŭ.

Svaju rolu adyhrała i toje, što pucinskaja kamanda jaŭna dobra praanalizavała biełaruski ŭrok 2020 hoda i zrabiła ź jaho vysnovy. Mienavita ź niežadańniem mahčymaha paŭtareńnia pamyłki Łukašenki jaŭna źviazana toje, što Barysa Nadzieždzina, jaki patencyjna moh by stać centram abjadnańnia dla apazicyjnych sił na antyvajennaj płatformie, prosta nie zarehistravali. Vyrašyli abyścisia navat biez bačnaj prysutnaści, prynamsi, pavodle samaprezientacyi realna apazicyjnaha kandydata.

Bo biełaruski kiejs pakazaŭ, što niedaacenka takich kandydataŭ, kali dać im mahčymaść lehalnaj ahitacyi, moža vyleźci bokam. A zahnać hetaha džyna nazad u butelku moža kaštavać vialikich vydatkaŭ. Inšych ža realna dziejnych miechanizmaŭ dla skarystańnia vybarčaj kampanii apazicyjaj u ciapierašniaj situacyi abjektyŭna nie było. Adhetul i sumny vynik.

Tamu rasijanam-antypucincam zastajecca tolki pierahortvać hetuju staronku i iści dalej. «Čornyja lebiedzi» da kramloŭskaha kłana niepaźbiežna buduć prylatać, asabliva va ŭmovach niezavieršanaj vajny, tamu buduć źjaŭlacca i šancy. Adno što tolki najbližejšyja 6 hadoŭ jany nie buduć pryviazanyja da prezidenckaj vybarčaj kampanii. Kali, viadoma, u situacyju nie ŭmiašajecca bijałohija ci jaki-niebudź inšy fors-mažor. Čaho taksama pry ciapierašniaj ahulnaj turbulentnaści vyklučać zusim nielha.

Čytajcie taksama:

MZS Hiermanii nie budzie nazyvać Pucina prezidentam Rasii

CVK Rasii zajaviŭ pra rekordnuju jaŭku

Pucina vinšujuć ź pieramohaj na vybarach kiraŭniki «siabroŭskich krain»

CVK: Pucin pieramahaje na vybarach z rekordnymi 87,33%. A ŭ Čačni ŭ jaho naohuł 99%

Jak u Rasii i za miežami prachodzić akcyja «Apoŭdni suprać Pucina»

Aleś Santocki

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
12
Панылы сорам
8
Ха-ха
5
Ого
6
Сумна
24
Абуральна
8
1
Zhniŭ savok, zhnijuć i hetyja režymy/adkazać/
19.03.2024
Jeroma, da što ty havaryš, u tvaim saŭku nierušymym taksama byli i anałahi sarmataŭ, i jadziernyja bałvanki, i ŭsialakaj inšaj zbroi kudy bolšaj kolkaści, i navat toj samy hrozny khb byŭ, a savok raz i raspaŭsia za adzin hod i biez adzinaha strełu.
1
Jeroma/adkazać/
19.03.2024
Zhniŭ savok, zhnijuć i hetyja režymy, ty pravilna atviecił etamu poniatno katoryj takoj hieroj štota chočet śmianić siłaj a vot hnijuć i sami razvalivajucca usie rańše savieckij sajuz siečas amieryka i javropa tuda im i daroha
0
Vład/adkazać/
20.03.2024
SM,  I čto žie vy sdiełali? Ni odin zavod nie zabastovał!
Pakazać usie kamientary
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera