Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Filtr/adkazać/
09.04.2024
Treba mieniać pavietrany filtr.
0
Žvir/adkazać/
09.04.2024
Raniej heta ciaham tysiačy hadoū pierla cieraz akijan na amierykanski kantynient, ciapier vo papierla na Eūropu. Zmieny vidavočnyja. 

Žyvioļny sviet užo reahuje na z`mieny, adsiuļ i ptuški ū našych šyrotach, jakija raniej siudy nie vandravali, i šakaly padciahvajucca. 

Peūna varta čakac` na subtrapičny klimat, ciaham dziesiacihoddzia. Varta pačynac` vyvučac` technaliohii vyroščvaņnia bananaū, kakosaū, cytrusavych. 

Pieradavyja liudzi ū Hlybokim užo churmu sadžajuc`, abrykosy, piersiki. Tam nia s`piac` u šapku...
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera