Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
96
Chmm/adkazać/
13.04.2024
Natalla Radzina choča ŭciahnuć biełarusaŭ u bajavyja dziejańni na terytoryi Biełarusi. Dla Ukrainy adkryćcio paŭnočnaha frontu, jakoha damahajecca Radzina, značna pahoršyć situacyju. Asabliva žycharoŭ Kijeva, Čarnihava.
23
Žychary/adkazać/
13.04.2024
Chmm, heta pahoršyć situacyju nie dla žycharoŭ Kijeva, a dla žycharoŭ Drazdoŭ.
54
Supastavim fakty/adkazać/
13.04.2024
Žychary, Ukrainskaje kamandavańnie paviedamiła pra paharšeńnie situacyi na froncie na ŭschodzie krainy Rasijskaja armija zachapiła niekalki nasielenych punktaŭ ciaham apošnich dzion. https://m.nashaniva.com/340671/ I tut vyłazić Natalla Radzina z prapanovaj Ukrainie udaryć pa Biełarusi i tym samym adkryć paŭnočny front. Štoby što? Kab adciahnuć siły Ukrainy na poŭnač ad uschodu, dzie rasiejcy zaraz zachoplivajuć nasielenyja punkty? Heta zaraz budzie jaŭna na ruku Maskvie.
48
Biełarus/adkazać/
13.04.2024
Žychary, nie pierieživajtie, žitieli drozdov budut v poriadkie, a vot nam s vami točno koniec. Nie zachočieš na front tak v vojennoje vriemia nikto cieriemoniťsia nie staniet - k stienie i pula, ili ty dumajetie iz vas partizan połučitsia tołkovyj?
86
Pytańnie /adkazać/
13.04.2024
Jakoje mierkavańnie redakcyi NN? Ci treba zaklikać bambić ułasny narod, ułasnuju krainu za što? Jon ža nie ŭdzielničaje ŭ vajnie. Kali redakcyja vykaža svaju pazicyju?
18
Žžž/adkazać/
13.04.2024
Pytańnie , jak heta nie udzielničaje? A adkul rasiejskija zachopniki išli na Kijeŭ u 2022 hodzie? Adkul lacieli rakiety na Ukrainu u 2022 hodzie. Chto pastaŭlaje u Rasieju tanki, BMP i inšuju zbroju?
52
+_-/adkazać/
13.04.2024
pazicyja redakcyi, zdajecca, jasnaja.
ale cikava było b pačuć kamientar Redakcyi nakont nakručvańnia plusikaŭ-minusikaŭ nasamreč
49
Pytańnie /adkazać/
13.04.2024
Žžž, nu dyk i treba bić pa rasiejskich akupantach. Vy z Radzinaj u ŭkrainskich palitykaŭ i vajskoŭcaŭ ich mierkavańnie ŭvohule spytalisia: ci chočuć jany adkryć paŭnočy front? U 2022 hodzie Ukrainie ŭdałosia spynić nastup rasiejcaŭ z poŭnačy. Navošta vy chočacie, kab u ŭkraincaŭ iznoŭ pajaviłasia prablema na poŭnačy?
47
Pytańnie /adkazać/
13.04.2024
+_-, nie, niejasnaja, tamu i pytajusia.
42
+_-/adkazać/
13.04.2024
Pytańnie , naŭprost. što takoje "niva"? značeńnie słova. pravilna - Niva — apracavanaje pad siaŭbu abo zasiejanaje pole. voś vam i adkaz. zasiejanaje nie "aluminijevymi ohurcami", jak pieŭ Coj, a chlebam. zaraz choć trochi zrazumieli?
83
Satan/adkazać/
13.04.2024
Tre skazać... ja tutaka z hetym dziedam zhodzien. Nataaaaliii... dumaj kali kažaš.
28
Mafkees /adkazać/
13.04.2024
Zianon Stanisłavovič,pri vsiem uvažienii,no lično ja był by rad jeślib po drozdam dali chorošieńko paročkoj załpov tomohavkami, i voobŝie po vsiemu, čto pomohajet dieržaťsia u vłasti. Ja miahko hovoria ravnodušien k Radinoj i k tomu,čto ona tam siebie dumajet,no jeśli by udary po NPZ pomohli by śniesti usatoho i pomohli pridti k vłasti naprimier vam -to čiert s etimi NPZ,potom postroili by novyje. Chužie čiem siejčas tolko putienskoje vtoržienije.
39
Ttt/adkazać/
13.04.2024
Mafkees , chorošo tryndieť kohda sam za zaborom i v słučaje čieho v okopie nie okažiešsia. Pravda? Takije vys.ry naviernoje diełajut ludi pośle pary kružiek 9 procietnoho pivasa. A chorošo by… i td. Pri piervom pukie v storonu rb vsie drozdy budut v jevropie ili na krajnij słučaj v moskvabadie a vot kto ostanietsia - obyčnyje ludi i pojdut oni v okopy. Vsie tut śmiełyje v kommientarijach, a kohda v mientovkie jajca v dviernom projemie zažmut , to srazu staniet poniatno kak ono byvajet to v žiźni.
77
Pytańnie /adkazać/
13.04.2024
Čamu Radzina nie padtrymlivaje połk Kalinoŭskaha? Nie pryjechała na kanfierencyju PKK, nie padpisana miemarandum kanfierencyi PKK, nie drukuje na svaim sajcie zbory na PKK, sama nie arhanizoŭvaje zbory? Nie jeździła va Ukrainu, nie rabiła repartažy s fronta?
84
Vyniki sankcyj hrupy N.Radzinaj/adkazać/
13.04.2024
Nakont ekanamičnych sankcyj. Radzina z Chalezinym ekanamičnyja sankcyi prasoŭvajuć jak minimum z 2011 hoda. Užo 14 hadoŭ. Vyniki ich sankcyj možna pahladzieć u artykule "SANKCYI - DYJAŁOH - SANKCYI" - Zianon Paźniak http://pazniak.info/page_sanktsyii__dyiyalog__sanktsyii 👉"Nastupnaja faza “sankcyi” tryvała taksama dva hady (2011-2012). Za hety čas režym vytaptaŭ Biełaruś i biełaruskaje nacyjanalnaje žyćcio, jak čarada nasarohaŭ kulturnaje pole. Rasiejcy zachapili “Biełtranshaz” i ŭsiu hazava-enerhietyčnuju strukturu Biełarusi, pačali budavać tut, praktyčna, svaju AES (niepatrebnuju i škodnuju dla Biełarusi), pabudavali tut svaje chimzavody, praciahnuli łapy da Salihorskaha kalijnaha kambinata, da MAZu, zahnali režym u škodny dla Biełarusi Mytny źviaz, zaplanavali na 2015 hod zahon krainy ŭ Eŭra-Azijacki sajuz, jaki pazbavić Biełaruś suverenitetu"...
6
Symon/adkazać/
13.04.2024
Vyniki sankcyj hrupy N.Radzinaj, va ŭsim vinavatyja rasiejcy. A Łukašenka ź jahonymi karnikami i pamahatymi, jaki ŭsio heta dazvoliŭ i hetamu spryjaŭ dziela zachavańnia asabistaj ułady - nievinavataja achviara.
28
Analityk/adkazać/
13.04.2024
Čym dalej, tym bolš Paźniak nahadvaje Trockaha, jaki pad čas pieršych hadoŭ balšavizmu byŭ vielmi ŭpłyvovaj asobaj, a potym źjechaŭ u emihracyju, niešta adtul pafasna zajaŭlaŭ, ale ŭ vyniku marhinalizavaŭsia. Bo balšaviki zdoleli prarvać mižnarodnuju izalacyju i navat adbudavać peŭnaje mižnarodnaje supracoŭnictva, a tahačasnaja rasiejskaja palitemihracyja pieraškadžała hetamu vielmi nieefktyŭna, jak i Paźniak u emihracyi. Tamu spadaru Paźniaku lepiej było b nie pavučać inšych, a rabić sabie źmienu, jakaja b stała prykładam i rabiła ŭsio toje, što Paźniak patrabuje ad biełarusaŭ, bo ŭzrost užo vielmi stały. Što tyčycca hrantavaj padtrymki, to va ŭmovach kryminalizacyi režymam ŭnutranaj padtrymki znutry i ŭsialakaj salidarnaści - heta vymušanaja reč. Nichto nie dasi hrantaŭ na zbroju, ale na kulturna-aśvietnickija prajekty heta całkam realna. Darečna ŭzhadać, što Słucki zbrojny čyn adbyŭsia na Słuččynie nie vypadkova, a mienavita praz tamtejšy adukavany pratestancki płast. Ja zusim nie simpatyzuju spadaryni Radzinaj, ale niepasrednaje ŭklučeńnie Łukašenki i vajnu rezka paskoryć krach jahonaha režymu, bo jak niadaŭna vykazaŭsia spadar Ščyhielski: "z kataŭ atrymlivajucca drennyja žaŭniery". A kanfarmisty-chataskrajniki tym bolš nie pahadziacca hinuć za łukašenku za darma, bo rychtavać ich i płacić im buduć prykładna jak mabilizavanym "ŁDNR" u pieršyja miesiacy 2022, to bok amal ničoha. Što tyčycca zakliku "mordar musić być razburany" - to tolki sami rasiejcy i zdolejuć heta zrabić, kali stanovišča ŭ rasiei ŭ vyniku praciahłaj vajny i sankcyj istotna pahoršycca
29
Čatery ru i dvanaccać bu/adkazać/
13.04.2024
Symon, kali ty atrymaŭ parazku - heta albo ty chierovy bajec, ci tvoj vorah - dobry bajec. Ale ž kali ty nyješ što tvoj vorah zanadta dobry bajec - značycca ty stoadsatkova nie bajec, a haŭno. Kažu tabie jak palesski samuraj.
45
Abmienny fond /adkazać/
13.04.2024
Analityk, ad słoaa nalivaj
3
a /adkazać/
13.04.2024
Abmienny fond , ot słova riedkij idiot
84
Mierkavańnie /adkazać/
13.04.2024
Radzina ŭ palitycy jak słon u pasudnaj łaŭcy: adny razbureńni dla Biełarusi ad jaje inicyjatyŭ.
46
Heta moh ahučyć chto zaŭhodna/adkazać/
13.04.2024
Mierkavańnie , jana ahučyła toje, što joj skazali ahučyć. I łuka pačuŭ infu. I adreahavaŭ.
73
Radzina/adkazać/
13.04.2024
Lapnuła nie padumaušy
73
Za zianona/adkazać/
13.04.2024
Zianona treba słuchać, inačaj biełarusy nikoli nie stanuć svabodnaj nacyjej.
45
Chopić jaho słuchać/adkazać/
13.04.2024
Jakoje adkryćcio jakoha frontu. łuka ŭ vajnu ŭciahnuŭ krainu ŭžo. A za saboj biełarusaŭ. I ŭ luby momant Rasieja skarystajecca znoŭ łukoj, a jon nie zdoleje admović. Ab jakim razbureńni krainy kaža Paźniak, kali razvažaje pra paškodžańni NPZ. Amal luby varyjant paviartańnia demakratyi ŭ Biełaruś praduhledžvaje adryŭ ad rasiei i tannych nafty i hazu. Jakija NPZ. A mienavita praz paškodžańnie NPZ patrochu moža pačacca vyciahvańnie Biełarusi z vajny. Paźniak ahientura łuki.
63
Pytańnie/adkazać/
13.04.2024
Na terytoryi Biełarusi pakul što bajavych dziejańniaŭ niama. Vy chočacie, kab jany pačalisia?
57
Pytańnie/adkazać/
13.04.2024
Chopić jaho słuchać, "ŭ luby momant Rasieja skarystajecca znoŭ łukoj, a jon nie zdoleje admović". Navošta Radzina pryśpiešvaje heta momant?
70
Niejkaje aby što /adkazać/
13.04.2024
Chopić jaho słuchać, "luby varyjant paviartańnia demakratyi ŭ Biełaruś praduhledžvaje adryŭ ad rasiei i tannych nafty i hazu". Udar pa biełaruskich NPZ naadvarot pryviadzie da poŭnaj pryviazki da Rasiei. Dzie Łukašenka budzie brać paliva dla aŭtatranspartu, sielskaj haspadarki, bitum i hetak dalej, kali ŭ Biełarusi nie stanie svaich zavodaŭ i svajoj pradukcyi? Adkaz: u Rasiei. Ź inšymi krainami suviaziaŭ niama. Toje, što vy prapanujecie - heta nie adryŭ ad Rasiei, a naadvarot, pryviazka da Rasiei.
46
Kiler trolaŭ /adkazać/
13.04.2024
Chopić jaho słuchać, ty vajuješ? Nie, tady pamaŭčy
43
Abmienny fond /adkazać/
13.04.2024
Chopić jaho słuchać, dyk nie słuchaj
17
Maksim Dizajnier/adkazać/
15.04.2024
Chopić jaho słuchać

Tak napiši zajavu na otklučienije cientralnoho otupienija i haza. Kakije problemy?Načni s siebia. Poł Jevropy tak živiet, podohrievajet vodu niemnožko, ekonomiat na vsiem, i živut v 10 raz łučšie.
25
Chopić jaho słuchać/adkazać/
13.04.2024
Pytańnie, a jany z čaho pačnucca? Tym bolš na terytoryi Biełarusi. Łuka źbiarecca ŭ pachod? Jon tudy sabraŭsia paśla ataki na Mačuliščy, naprykład. Jaho tolki raška moda pahnać va Ukrainu. Dyk heta nie zaležyć ad paškodžańnia NPZ ci inšych vajennych celaŭ.
20
Analityk/adkazać/
13.04.2024
Pytańnie, niašmat chto choča vajny. Luby narmalny čałaviek nia choča vajny. Ale ŭ 2020 taksama niašmat chto chacieŭ hvałtoŭnaj źmieny ŭłady, kali łuka nachabna skraŭ vybary - bolšaść pratestoŭcaŭ spadziavałasia na mirny cisk. U vyniku heta skončyłasia varjactvam łuki i biesprecedentnymi z časoŭ stalinizmu u historyi Biełarusi masavami represijami, jakija tryvajuć i stanoviacca bolš žorstkimi, i pad čas jakich łukašysckija Z-karniki adkryta katujuć i zabivajuć biełarusaŭ. Uciahnieńnie Biełarusi ŭ impieryjalistyčnuju vajnu Pucina vielmi chutka pieratvoryć jaje va ŭzbrojenaje paŭstańnie suprać łukašyzmu i jahonych karnikaŭ.
27
Vasia/adkazać/
13.04.2024
Niejkaje aby što , eto priviediet k koncu saniu, no zienon etoho nie chočiet))))
24
Chopić jaho słuchać/adkazać/
13.04.2024
Niejkaje aby što , paviartańnia demakratyi budzie biez łuki. Jak Małdova, Litva, Hiermanija i inšyja adviazvajucca ad tannych rasiejskich nafty i hazu, tak i Biełaruś zdoleje. Było b žadańnie.
40
Abmienny fond /adkazać/
13.04.2024
Vasia, vajavać idzi, kanapa
34
PKK/adkazać/
13.04.2024
Vasia, ty čytać umieješ, prychodź da nas
35
Pytańnie /adkazać/
13.04.2024
Vasia, jakim čynam? Dzie "kaniec Sani" ad 14-hadovych sankcyj Radzinaj-Chalezina?
38
Niejkaje aby što /adkazać/
13.04.2024
My zaraz nie abmiarkoŭvajem teoryi, što budzie paśla kanca režymu i kolki hod nam potym zojmie adviazacca ad zaležnaści ad Rasiei. My abmiarkoŭvajem kankretnuju situacyju: što budzie adrazu paśla ŭdaru pa biełaruskich NPZ na nastupny dzień. Napišycie kankretna: voś Biełaruś zastajecca biez svajho paliva. Čym buduć zapraŭlacca aŭto, hramadski transpart, sielhastechnika kankretna zaraz. Jakim palivam? Ź jakoj krainy?
21
Chopić jaho słuchać/adkazać/
13.04.2024
Niejkaje aby što , u Biedarusi adzin NPZ?
30
Pytańnie /adkazać/
14.04.2024
1. chopić kavierkać nazvu našaj krainy. 2. napišycie, kolki ŭ Biełarusi NPZ? 3. kolki biełaruskich NPZ vy chočacie źniščyć? 4. čamu vy chočacie źniščyć mienavita NPZ?
47
SkripOčka/adkazać/
13.04.2024
Paźniak, a ty kto? Śledak, prokuror ili sud́ja? Tak kto žie ty, vynosia napravo i nalevo svoi obvinienija i stavia klejmo - ahient kahebie? Ty - prosto častnoje lico. I Radina - častnoje lico. I polzujaś płodami diemokratii vy abodva imiejetie pravo vyskazyvať svojo častnoje mnienije. Vuala.
55
Oj, a chto tut? /adkazać/
13.04.2024
SkripOčka, Chalezin, ty?
51
Zianon/adkazać/
13.04.2024
SkripOčka, častnyje lica, heta vy, bo vas nichto nie viedaje i nichto za vami nie pojdzie, u adroźnieńnie ad Paźniaka
38
Abmienny fond /adkazać/
13.04.2024
Piecia, a dzie ty, hbšnik?
25
Jeroma/adkazać/
13.04.2024
SkripOčka, kak častnaje lico sčytaju što cipier radzinu nada sčytać vrahom biełaruskava naroda
20
Piecia/adkazać/
13.04.2024
Abmienny fond , a ty ohlaniś.
32
Abmienny fond /adkazać/
13.04.2024
Piecia, baču, što za taboj Vasia
33
Kot/adkazać/
13.04.2024
Pośle toho, kak Poźniak pros..ł samyj riealnyj šans ubrať Łukašienko, prizyvaja ludiej na diemonstracijach "nie poddavaťsia na provokacii", on stał razdavať druhim soviety, kak eto sdiełať, chotia sistiema Łukašienko k tomu momientu stała v razy silnieje.
58
Kiler trolaŭ /adkazać/
13.04.2024
Kot, jon ta svoj šaniec nie praspaŭ, a voś ty sa Śvietaj, tak
29
Daješ pa NPZ/adkazać/
13.04.2024
Toje, što pra ŭražańnie NPZ i inšych zakonnych vajennych celaŭ na terytoryi Biełarusi spračajucca mienavita palityčnyja marhinały, nie pavinna rabić hetuju temu marhinalnaj. Heta toje, što mahło b dapamahčy vyciahnuć Biełaruś z vajny. Vajavać i adčyniać druhi front niama kamu. U raški niama mahčymaściaŭ. A biełarusy, vielmi vieru ŭ ich, nie buduć vajavać z ukraincami. Dyk jašče b i roznyja vytvorčaści na VPK rasiei pamienšyłasia b. Heta toje, što mahło b dapamahčy vyciahvańniu Biełarusi z vajny i pamianšeńniu pahrozy z boku Biełarusi Ukrainie. A mabyć z hetaha pačaŭsia b i razvał rasiei ŭ vyniku.
44
Što vy leziecie ŭ palityku?/adkazać/
13.04.2024
dzicio horkaje, idzi ŭ Tančyki pahulaj. "bojec"
14
Bajcu nievidzimaha fronta/adkazać/
13.04.2024
Što vy leziecie ŭ palityku?, a vy ŭ tanku, ci na kanapie kłacajecie?
42
+-/adkazać/
13.04.2024
i nazirajem za nakručvańniem plusikaŭ-minusikaŭ)
24
Niezianon/adkazać/
13.04.2024
dzieści ja heta ŭžo čuŭ: siadzi doma i vary boršč... Paźniak užo prayvatyzavaŭ palityku? Kolki zapłaciŭ i kamu?
11
cichanoŭskaja taksama zaklikaje bambić Biełaruś?/adkazać/
13.04.2024
"Nas nie zadavolać paŭmiery abo suciašalny pryz u vyhladzie «mirnaha nieba nad hałavoj», ale ŭ składzie Rasii" https://dcsfxzu8xls6u.cloudfront.net/309425

cichanoŭskaja taksama pryzyvaje bambić Biełaruś?
2
Pytańnie ź Biełaruśsiu lepiej vyrašać zaraz/adkazać/
13.04.2024
cichanoŭskaja taksama zaklikaje bambić Biełaruś?, čym słabiejšy łukašenka, tym słabiejšy pucin. Pamianšeńnie mahčymaściaŭ łuki, adryŭ Biełarusi ad rasiei - adzin sa šlachoŭ pasłableńnia rasiei i raźviazki vajny.
3
cichanoŭskaja taksama zaklikaje bambić Biełaruś?/adkazać/
13.04.2024
Ukrainu ŭžo adarvali? voś tolki... kolki ŭžo adarvali (terrytoryj) ad Ukrainy? pra ludskija straty nie kažu - heta taki bol
20
Xen/adkazać/
13.04.2024
Dla vnutrieńnieho potrieblenija biełarusam dostatočno odnoho NPZ. Vtoroj połnosťju rabotajet na eksport.
12
Durniu/adkazać/
13.04.2024
[Red. vydalena]
46
Pytańnie da kiraŭnika Biełsatu Dzikavickaha/adkazać/
13.04.2024
A čamu tolki adna chvilina videa? Biełsat zaprašaje Paźniaka tolki na 1 chvilinu? Ci abrazaje 20-30 chvilinnyja intervju da 1 chviliny? Pytańnie da kiraŭnika Biełsatu Dzikavickaha. Pakinu jaho tut, bo na sajcie Biełsata ŭvohule adsutničaje mahčymaść pakidać kamienty i zadavać pytańni - niama advarotnaj suviazi z čytačami.
40
Dikovitskij/adkazać/
13.04.2024
Pytańnie da kiraŭnika Biełsatu Dzikavickaha

My rabotajem, kak i vsie diemokratičieskije strany, po čiełovieka časam. 1 minuta - opłata za odnu minutu.  Dienieh niet, no vy dieržitieś, vsieho vam chorošieho.
3
Vasia/adkazać/
13.04.2024
[Red. vydalena]
35
offline user/adkazać/
13.04.2024
Vy nie možietie pobiediť Putina. (A)
22
Vania/adkazać/
13.04.2024
offline user, horkaja praŭda, bo nichto ź im nie vajuje, akramia ukraincaŭ
0
Žeka/adkazać/
13.04.2024
[Red. vydalena]
42
Andriej /adkazać/
13.04.2024
Odumajtieś, čto hovoritie ili pišitie, kto prizyvajet bombiť druh u druha, odin sosied u druhoho sosieda. Nieužieli dołhoždannoje śvietłoje buduŝieje nastupit tolko pośle toho, kak vsio razbombiat druh u druha i pokosiat priličnuju dolu nasielenija? A zadumyvaliś li vy komu voobŝie eto možiet byť vyhodno? Tak začiem jeŝio podlivať masło v tlejuŝij kostior? Naoborot, nado vsiačieski pytaťsia sposobstvovať priedotvraŝieniju eskałacii. Obyčnym ludiam nužno prosto spokojno žiť. Vojny provocirujutsia i raźviazyvajutsia politikami v intieriesach vłasť imuŝich kapitalistov, tak nazyvajemych vłastielinov mira, zakulisnym mirovym pravitielstvom. A obyčnyje ludi dla nich ničieho absolutno nie značat, i v piervuju očieried́ eto kasajetsia tiech, hdie viedutsia bojevyje diejstvija, tak nazyvajemoj šachmatnoj doski s raschodnymi pieškami i pročimi fihurami.
41
://adkazać/
13.04.2024
Andriej , tak.
adna sprava - Radzina - nu lapnuła i lapnuła (chacia sapraŭdy žudasnaje i navat złačynnaje) - što ź jaje voźmieš. inšaja sprava - što jejnyja słovy znachodziać padtrymku źjechaŭšych (pa chodu va ŭsich sensach), miarkujučy pa kamientarach 
1
Ćchu na vas/adkazać/
13.04.2024
[Red. vydalena]
36
Andriej /adkazać/
13.04.2024
:/, Chotiełoś by vieriť v to, čto ona eto imienno LAPNUŁA, a nie skazała osoznanno i hłuboko osmyśliv vozmožnyje pośledstvija. Chotia, za takije lapy u niekotorych potom byvajut sieŕjeznyje problemy.
35
://adkazać/
13.04.2024
niekali ja kazała pra asobuju adkaznaść palitykaŭ i žurnalistaŭ... bo ich słovy (nie dziejańni navat, a słovy) mohuć kaštavać žyćciaŭ ludziej... šmat žyćciaŭ (dastatkova ŭzhadać historyju z Radio Télévision Libre des Mille Collines)

nieviadoma kaniečnie jakaja vaha radzinaj... dumaju - nievialikaja. ale...

jana "lapnuła" niedapuščalnyja rečy
15
ATESTA/adkazać/
13.04.2024
Poŭny treš... Radzina choča, Paźniak nia choča... Čamu nie zrabić prostuju reč - jość biełarusy jakija jeduć u ES, rabić zvyčajnuju apytanku: "Biełaruskaja mova ŭ Biełarusi dziaržaŭnaja. Krym heta Ŭkraina" i pa fakcie stanoŭča-admrŭnych adkazaŭ nie ŭpuskać u ES, z kožnaha transparta z numaram z"zakatam na bałotam" uzdymać myt za raźviazanaje vajny (jaki iździe na padtrymku palityčnym viaźniam, dapamohi achviar vajny, nu vajaram-kalinoŭnaŭ). Prapanovy Radzinaj-Paźniaka nie da času, jany nia majuć palityčnaha sensam i viaduć da pahłynieńnia Biełarusi impieryjaj. Z.Y.ale akazvajecca hałoŭnaja cnota biełarusaŭ, vyrašać svaje prablemy z dapamohaj susiedziaŭ)))
20
Noŭnejm /adkazać/
13.04.2024
Aha, ŭsio vierna: palitykami nie stanoviacca, palitykami naradžajucca. Jak Zianon, naprykład.)
34
Pytańnie /adkazać/
13.04.2024
Noŭnejm , Vy ličycie Natallu Radzinu palitykam?
18
Sky/adkazać/
13.04.2024
Udary po NPZ mało dostatočny i eto razmazyvanije vojny. Nužna sročnaja vojennaja opieracija po osvoboždieniju Biełarusi ot rośsijskoho okkupacionnoho riežima. Paru sojuznych divizij Polša ,Litvy, Hiermanii proviedut jeje očień bystro. I vsie Krieml strazu budiet sdavaťsia, mordoru budiet kaput.
25
Vik/adkazać/
13.04.2024
Sky, Tolko eto možiet słučitsia v vašich snach i nikohda v rieale.
64
Vład/adkazać/
13.04.2024
Aboje riaboje! Čto Radina čto Poźniak!
60
Mafkees /adkazać/
13.04.2024
Vład, Nu vot nie nado,davajtie staraťsia byť spraviedlivymi. Možno otnosiťsia k ZSP płocho ili chorošo,no Radina po sravnieniju s nim eto vaŝie mikrobiołohija. Zianon diad́ka sieŕjeznyj v lubom słučaje, i jeho nielzia obviniť v prodažnosti i nie patriotiźmie.
37
Abmienny fond /adkazać/
13.04.2024
Vład, dobraja ŭ vas pazicyja, cipa a ja samy razumny
30
cure/adkazać/
13.04.2024
Mafkees , Zianon ni razu nie patriot. On vybrał amierikanskij komfort v russkojazyčnom Brajtonie, a ostalnym honit purhu pro biełarusskosť i idieju
22
Imia/adkazać/
13.04.2024
Łukašienko boitsia kohda budut bombiť. I Pozdniak tožie.
1
Mafkees /adkazać/
13.04.2024
[Red. vydalena]
43
Vład/adkazać/
13.04.2024
Abmienny fond , da, samy razumny. Bastovať nado a nie bombiť! No ni Radina ni Poźniak zabastovki nie poddierživajut.
29
Nievierojatnomu /adkazać/
14.04.2024
Vład, čytaj ŭvažliva 7 abzac. Zianon PAŹNIAK: PAPIAREDŽAŃNIE AB NIEBIAŚPIECY 7.08.2020 https://www.bielarus.net/archives/2020/08/08/5673
60
Fiedzia/adkazać/
13.04.2024
Zołotyje słova Zienon Stanisłavovič! Słušał by Vas narodiec v 1994 hodu, to nie okazałsia by siejčas tam hdie on jesť.
38
://adkazać/
13.04.2024
Fiedzia, Zianon pravilnyja rečy kaža. i pra maskoviju i t.d. ale
rasieja Biełaruś tak prosta nie adpuścić. kali jana dazvoliła sabie napaści na niezaležnuju Ukrainu, to ź Biełaruśsiu moža być usio jašče horš. rasieja, bačycie, asabliva nikoha nie adpuskaje... nu, Prybałtyjskim krainam paščaściła, ale ŭ ich ža byŭ asoby status i ŭ sssr. a da Ukrainy, a asabliva da Biełarusi ŭ rasiei taksama asablivaje staŭleńnie... tamu. prydzi tady Zianon u 94-m ci Śvieta ŭ 20-m, vajna daŭno była b užo tut
26
Pravdorub 54/adkazać/
13.04.2024
Fiedzia, Poźniak svojej marhinalnosťju pros*alvybory! Točka! A pośle draki kułakami machał nie dołho, ispuhałsia za svoju škurku (chotia on był samym biezobidnym iz lidierov oppozicii) i śbiežał. Nie v Polšu-Litvu, čtoby byť riadom s "lubimoj" stranoj, a v dalokije Štaty!) Niet jemu uvažienija!
46
Lubov/adkazać/
13.04.2024
V dannom słučaje Zienon prav 100% . Chartija dostała užie svoimi prizyvami k sankcijam i k bombiožkie Biełarusi. I biespolezno ich v kommientach kritikovať, oni publikujut tolko tiech kto poddierživajet sankcii i prizyvy bombiť Biełaruś, ostalnyje mnienija nie propuskajut. Takaja vot nieobyčnaja u chartii lubov k Biełarusi.
40
Cenzura na Chartyi /adkazać/
13.04.2024
Lubov, Chartyja nikoli nie prapuskaje kamienty z krytykaj sankcyj, jakija zahaniajuć Biełaruś u Rasieju, a potym Radzina piša ŭ svaich artykułach, što "ŭsie biełarusy biez vyklučeńnia - za sankcyi".
40
Vład/adkazać/
13.04.2024
Cenzura na Chartyi , da , cienzura na Chartii pochleŝie čiem na BT! 
29
Aleh/adkazać/
13.04.2024
Ošibka Poźniaka v tom čto on sčitajet siebia samym umnym i chočiet upravlať lud́mi na etom osnovanii. Kohda on ohlanietsia i pojmiet čto v oppozicii jesť druhije nie mienieje umnyje ludi on zachočiet s nimi sotrudničať dla dostižienija obŝich cielej.
41
Cikava/adkazać/
13.04.2024
Aleh, nazavicie hetych razumnych ludziej u apazicyi, ź jakimi varta pa vašym mierkavańni supracoŭničać Zianonu Paźniaku. Napišycie, jakija mety jany staviać.
24
Aleh/adkazać/
13.04.2024
Cikava, svoi političieskije priedpočtienija ja ostavlu pri siebie. Vy sčitajetie čto umnych ludiej kotoryje staviat cielju diemokratizaciju strany i nacionalnoje vozroždienije nietu v oppozicii? Pokłonienije Zenonu Poźniaku kak Iisusu ili moisieju ošibka.
40
Zdravyj smysł /adkazać/
13.04.2024
Aleh, kohda kakoj-to čiełoviek prisłušivajetsia k mnieniju opytnoho politika, diejatiela biełaruskoho vozroždienija, błahodaria političieskomu tałantu kotoroho Biełaruś obrieła niezavisimosť pod bieł-čyrvona-biełym fłahom i hierbom Pohonia, Zienona Poźniaka, eto nie "pokłonienije", a zdravyj smysł.
30
Cikava/adkazać/
14.04.2024
Aleh, dyk što, nie možacie nazvać? Jasna.
17
Aleh/adkazać/
13.04.2024
Zdravyj smysł , połučili niezavisimosť vsie byvšije sojuznyje riespubliki sssr. I vriatli tut zasłuha Poźniaka.
34
Fakty/adkazać/
14.04.2024
Aleh, Čačnia nie atrymała niezaležnaści, a była patoplena Maskvoj u kryvi. Tatarstan nie atrymaŭ niezaležnaści. Litoŭcaŭ Maskva daviła tankami. Hruzin taksama zabivała. Biełarusi ŭdałosia vyskačyć ź impieryi biez kryvi dziakujučy palityčnamu hieniju Zianona Paźniaka. I na heta było bukvalna niekalki dzion času.
8
Aleh/adkazać/
14.04.2024
Fakty, a jeŝie biez kryvi vyskočili vsia sriedniaja azija, Armienija s Azierbajdžanom , Łatvija, Estonija i Ukraina. V každoj stranie byli svoi individualnyje obstojatielstva. Čto kasajetsia čiečni i tatarstana to oni nie byli sojuznymi riespublikami.
7
Aleh/adkazać/
14.04.2024
Fakty, dla primiera niezavisimosť połučił dažie Kazachstan hdie kazachov było mieńšinstvo. I biez krovi.
11
Aleh/adkazać/
14.04.2024
Cikava, mnie naprimier nravitsia Tichanovskaja i Franak Viačorka.
20
Žyvie Litva! /adkazać/
13.04.2024
Ničoha hodnaha ni Paźniak ni Radzina nie zrabili dla našaje dziaržavy za ŭsie 30 hod. Ni čo ha.
24
Pravdorub 54/adkazać/
13.04.2024
Žyvie Litva! , tovariŝ major, radina vozhłavlajet oppozicionnyj sajt s otdušinoj dla nastojaŝich biełarusov. Čto vozhłavlajet Poźniak? Punkt vydači žratvy dla bomžiej?....
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera