Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Chto jaho prodki? /adkazać/
15.04.2024
Prapahandyst Juryj Uvaraŭ naradziŭsia ŭ Kazachstanie. Ën radykalny ruski šavinist, čarnasocienskich pohladaŭ. Siarod inšaha jon zaklikaŭ źniščyć pachavańni ŭ Kurapatach. U Kazachstanie było šmat stalinskich łahieroŭ. Naščadki achviar palityčnych represij nijak nie mohuć vystupać za źniščyńnie pachavańniaŭ achviar hienacydu. Im duša balić za svaich prodkaŭ. Uźnikaje pytańnie: kim ža byli prodki Uvarova? I što jany, ruskija, rabili ŭ Kazachstanie? Moža byli viertuchajami stalinskich łahieroŭ? Adsiul i nianaviść Uvarova da Kurapataŭ?
0
Hoha/adkazać/
16.04.2024
Chto jaho prodki? ,Nu počiemu vsie ha...no pribivajet k našim bierieham?!
0
Krokus/adkazać/
16.04.2024
Hoha, Biełaruś - samaja rusifikavanaja respublika byłoha SSSR, tamu ličyłasia i ličycca vielmi pryvabnym miejscam dla pierajezdu. Ja ŭ 2014 hodzie jechaŭ na ciahniku "Karahanda-Bieraście", dyk byŭ u šoku: ledźvie nie tracina vahona ŭjaŭlała saboj rasiejcaŭ z Kazachstana, jakija pierlisia hladzieć kvateru ŭ Miensku. Vy dumajecie chto kuplaje žytło ŭ novych kvartałach? Tyja samyja rasiejcy z roznych častkaŭ Azijepy. A ŭ saviecki čas biaźludnyja Harodniu, Bieraście, Pružany, Hiezhały zapałanili savieckija vajskoŭcy. Taja ž Harodnia - ledź nie samy rasiejski horad krainy, dzie "tovariŝiej majorov" našmat bolš, čym u Homieli ci Mahilevie
1
Gorliwy Litwin/adkazać/
15.04.2024
Uvarov' - heta ž proźvišča aŭtara słavutaj Ruskaj Tryjady: Pravosłavije, Samodieržavije, Narodnosť. Jon , mabyć, pramy naščadak?
0
Kalinovcy/adkazać/
15.04.2024
Da už, Łukaš otkrył jaŝik Pandory.
0
Student sielchozki/adkazać/
15.04.2024
Ej, vali skul pryjšoŭ
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera