Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Čarkaškvvrka/adkazać/
16.04.2024
Vajna usio bližej. Hinuć zapucina i jaho załupucina vyklikajuć pa sms
0
Justas/adkazać/
16.04.2024
Treba PKK uziać na ŭzbrajeńnie
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera