Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
Adam/adkazać/
16.04.2024
Šukajuć niešta, hopniki, ale ničoha nie znachodziać
5
Nie razumieju takich mazazistaŭ/adkazać/
16.04.2024
A navošta stajać sutkami ŭ čarzie, potym dopyty i pieratrusy kab što, kab źjezłzić u kancłahier?
3
Źnička/adkazać/
16.04.2024
Nie pa temie: zaŭsiody ŭ inšaziemnych słovach u karotkaje hublała svoj brevis navat paśla hałosnych. Čamu raptam "šłahbaŭm" staŭ pisacca z "ŭ"?
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera