Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
nemo!/adkazać/
17.04.2024
Nie był tam 4 hoda))) po mnie ničieho nie iźmieniłoś
0
Alek. Ru/adkazać/
17.04.2024
Viestybiul z hihantskim pachavalnym viankom mocna nahadaú viestybiul pchieńjanskaha supiermarkieta dla zamiežnikaú.
0
Ejuja/adkazać/
17.04.2024
Jaki tołk z hierbu, kali ŭsie nadpisy pa-rasiejsku.
0
VITAŬT/adkazać/
18.04.2024
Ejuja, Ejuja
Pa rasiejsku bo rusaciap łukašenka kiruje krainaj j pucinu nohi całuje.
Hnać jaho - tady Biełaruś vierniecca biełarusaam.
0
Pan Usialan/adkazać/
17.04.2024
Srany savok 🤮 Akramia pavieličeńnia kolkaści susalnaha zołata ŭ azdableńniach, ničoha ŭ hetaj hrabnicy nie źmianiłasia, jak byŭ savok, tak savok i zastaŭsia, a chamut zaviaršyŭ kampazicyju 🫣
0
Žieleznyj Drovosiek/adkazać/
17.04.2024
Haŭnierb.
A nie hierb.
0
Klient/adkazać/
18.04.2024
Ruskim haściam stalicy ŭsio paniatna. Jakija ž chałui.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera