Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Pytańnie/adkazać/
22.04.2024
A ci jość anłajn mapa zabrudžanych rehijonaŭ, kab možna było pahladzieć jakija rajony majuć radyjacyjnaje zabrudžvańnie i jakimi elemientami?
0
miesny/adkazać/
22.04.2024
Pytańnie,ieść nie onłajn. Tak zvany "Atłas..." . Možna znajści pry žadańni. 
Tam dadzienyje na 86 i dalej. Ale radyjacyja zastaniecca nazausiedy na tych terytoryjach. Pieryjady pauraspada i "čyścinia" praduktau -  dla naiunaha nasielnictva...
I nie nado mnie spračacca. Ja razmaulau s supracounikami AN u svoj čas - radyjacyja maje nakaplalny efiekt. Mikradozy nijaki prybor nie zdoleje zamierać, a vašy unutrannyja vorhany jašče jak.    A taksama ja razmaulau z chłopcami što hryby jahady źbirajuć u takich "zonach".... 
Kuplajuć v Vitiebskaj krychu daražej - razbaulajuć i NORMA.... A radyjacyja to nikudy nie dziełasia... Voś tamu i "kvitniejuć" Baraulany.... 
0
Ekadom/adkazać/
22.04.2024
Pytańnie,
Na sajcie Abjadnaha daśledčaha centru pry Eŭrakamisii jość aktualnaja anłajn-mapa
https://remap.jrc.ec.europa.eu/Advanced.aspx

Tam u tym liku pryviedzieny i apieratyŭnyja biełaruskija dadzienyja. Ale heta tolki dadzienyja pa peŭnych haradach.

Na sajcie Ministerstva nadzvyčajnych spraŭ jość mapy pa abłaściach za 2015 hod.
 
Uvohule dakładnaj karciny na dadzieny momant niama, bo na praciahu pieršych dzion paśla pačatku Katastrofy dziasiatki vidaŭ čarnobylskich radyjonuklidaŭ raspaŭsiudzilisia pa ŭsioj pavierchni Ziamli (u asnoŭnym, u Paŭnočnym paŭšarji). U značnych kancentracyjach jany byli znojdzieny ŭ mnohich krainach Jeŭropy. Pry hetym, siarod dozaŭtvaralnych radyjenuklidaŭ byli: cyrkonij-95, nijobij-95, rutenij-103, rodyj-103, tełur-132, jod-133, cezij-134, baryj-140, łantan-140, ceryj-141, piermietyj- 144 — heta značyć radyjenuklidy, jakija, zdavałasia b, nie pavinny być dozaŭtvaralnymi pa raźlikovym śpiektry vykidaŭ z avaryjnaha reaktara.
Terytoryja Jeŭropy, u cełym, bolš-mienš dobra vyvučana z punktu hledžańnia čarnobylskaha zabrudžvańnia tolki radyjocezijem.

Nasamreč capraŭdnuju vieličyniu ŭzroŭniu apramianieńnia kankretnaha čałavieka i hrupy nasielnictva ciažka vyznačyć pa cełym šerahu abjektyŭnych pryčyn, asnoŭnyja ź jakich pieraličany nižej:

1) Niemahčymaść karektnaj rekanstrukcyi uzroŭniaŭ apramianieńnia paśla Katastrofy ŭ dadzienym miescy. Niemahčyma karektna rekanstrujavać uzroŭni apramieńvańnia ad asnoŭnych dozaŭtvaralnych radyjenuklidaŭ u pieršyja tydni i miesiacy paśla Katastrofy.

2) Nienadziejnaść apytalnych dadzienych dla raźliku papulacyjnych doz. Nie isnuje nadziejnych mietadaŭ uliku śpiecyfičnaha ŭpłyvu ŭsich radyjenuklidaŭ na dadzienaj terytoryi. Usie papulacyjnyja dozy apramieńvańnia vymiarajucca nie instrumientalna, a raźličvajucca na asnovie asieradnionaha spažyvańnia ŭmoŭnaha naboru praduktaŭ charčavańnia "siarednim" čałaviekam, asieradnionaha času znachodžańnia ludziej pa-za i ŭnutry pamiaškańnia i inšych pakazčykaŭ, jakija ŭstanaŭlivajucca na asnovie apytalnych dadzienych nievialikaj častki nasielnictva na dadzienaj terytoryi.

3) Składanaść uliku hrupavoj i indyvidualnaj źmienlivaści radyjoadčuvalnaści
Pry raźlikach papulacyjnych doz (i, adpaviedna, efiektaŭ apramianieńnia) ciažka ŭličyć papulacyjnuju (pałavuju, uzrostavuju, etničnuju i inš.) źmienlivaść radyjoadčuvalnaści. Papulacyjnyja dozy nie ŭličvajuć časovaj źmienlivaści radyjoadčuvalnaści (pa časie sutak, miesiacach i siezonam hoda).

Bolš padrabiazna pra hetuju prablemu možna pračytać u knizie daśledčyka Jabłakava "Čarnobyl: nastupstvy Katastrofy dla čałavieka i pryrody"
https://network.bellona.org/content/uploads/sites/4/2016/01/Chernobyl-6.pdf.pdf
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera