Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
4
Gorliwy Litwin/adkazać/
24.04.2024
napisać pa biełarusku heta jany nie mahli, ŭ padłu było b. Alo, abjadnańnie siłavikoŭ! Pryvitańnie ad Dastajeŭskaha i Ruskaj Radzimy
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera