Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Chuč/adkazać/
24.04.2024
A dzie ichnaja "pras... Oj vybačajcie "kanstytucyja".
0
Symon/adkazać/
24.04.2024
Siarod łukašystaŭ nazirajecca vidavočnaja devalvacyja koštu sumleńnia. Nieŭzabavie buduć pradavać jahonyja reštki za charčy.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera