Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
1
Janka/adkazać/
24.04.2024
Byŭ adzin bomž, jakoha paśpieli akulturyć: jaho pamyli, i jon adekvatna siabie pavodziŭ, my ź im paznajomilisia — jaho zavuć Uładzimir Uładzimiravič

Heta tyj, pra koha ja padumaŭ?
0
Josik/adkazać/
24.04.2024
Jakim ž treba być manjakami, kab tak ździekvacca ź ludziej. Biełarusy ździek vajucca ź biełarusaŭ. Dažyć by ta taho času, kali kalidornyja na pytańnie vysokaha suda Čamu vy tak rabili?, adkazvać buduć Nas prymušali, i atrymajuć za hetyja słovy 10 hadoŭ źniavoleńnia.
3
No/adkazać/
24.04.2024
U skatastanie bieź źmien. Źjadžajcie adsiul, tut vy bydła i rab
5
Realist/adkazać/
24.04.2024
Treba było nie mienš a bolš łajacca
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera