Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Micha/adkazać/
24.04.2024
łaziernuju ukazku s ali postaviat na otobrannyj «pa zakonu» u dietiej kvadrokoptier i skažut: Voś hladzicie bajavy dron.  
0
Luka Shankwalker/adkazać/
24.04.2024
Save me, Obi-Wan Kenobi!
0
Dobraja navina/adkazać/
24.04.2024
Dobraja navina. Łaziernaja zbroja pryhadzicca ŭ budučaj Volnaj Biełarusi, kab adbivacca ad maskaloŭ.
0
.../adkazać/
24.04.2024
U Biełarusi była mocnaja aptyčnaja škoła, ale ci zachočuć lepšyja navukoŭcy i inžyniery brać u hetym udzieł -- pytańnie
0
jašče nie viečar/adkazać/
25.04.2024
..., klučavoje słova 'była'. Mnoha čaho było...
0
Mch/adkazać/
29.04.2024
"Akramia taho, na vystavie pradstavili «peŭnyja falijanty, jakija raspaviadajuć praŭdu pra historyju Biełarusi». Siarod ich možna zaŭvažyć vydańni z nazvami «ŭzmacnieńnie vajennaj niebiaśpieki i zadačy kamunistaŭ» i «Čyrvonaja armija i jaje zadačy»."///// Vystava "Napierad u minułaje". Žyvuć 45-m hodam i ŭsio tut. I jašče navat pierśpiektyvy tam bačać.
ht I navat pierśpiektyvy ŭ hetym bačać.tps://dcsfxzu8xls6u.cloudfront.net/341450"
0
Akademija Łukavych Navuk/adkazać/
06.05.2024
Vyśvietliłasia, što kali pakłaści ŭ miech stopicot łaziernych ukazok i hetym miecham dać pa hałavie, možna prałamić hałavu.
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera