Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
20.01.2012 / 23:4523RusŁacBieł

Pieradzieł hatelnaha biźniesu

Ci dazvolać rasijcam, irancam i kitajcam pryjści ŭ votčynu Kiraŭnictva spravaŭ prezidenta?

Da 2014 hoda ŭ Minsku pavinna źjavicca bolš za 20 novych haścinic. Takija hučnyja abiacańni staličnyja čynoŭniki dajuć štomiesiac. Praŭda, z kožnym ich vystupam źmianiajecca i ličba. Zvyčajna — u bok pavieličeńnia. Data praviadzieńnia Čempijanata śvietu pa chakiei va ŭjaŭleńni čynoŭnikaŭ źjaŭlajecca niejkim rubikonam, jaki raździelić raźvićcio horada na «da» i «paśla».

«Naša Niva» sabrała infarmacyju pra ŭsie prajekty, na realizacyju jakich spadziajecca Minharvykankam. Vidavočna, udajecca nie ŭsio zadumanaje. Mnohija zamiežniki paśla padpisańnia inviestycyjnaj damovy zabyvajucca na budoŭlu, i ŭčastak pierachodzić u inšyja ruki. Pry hetym i hatel źmianiaje svoj prajektny vyhlad, časta tak, što i nie paznać. Tak, naprykład, u pačatku studzienia čynoŭniki radasna adrapartavali ab zaklučeńni novaj damovy. Kipryjoty paabiacali pabudavać kala stadyjona «Dynama» kompleks Mara Hotel. Voś tolki zusim niadaŭna dazvoł na budaŭnictva 34-paviarchovaha hatela tut vydavaŭsia… turkam. I heta daloka nie adzinkavy prykład.

Svaimi siłami

Hateli, imaviernaść źjaŭleńnia jakich blizkaja da 100%, — pieradusim tyja, što budujucca dziaržaŭnymi kampanijami.

Samy ŭnušalny ź ich — druhi korpus hatela «Viktoryja». Praciah lubimaj spravy byłoha mera Michaiła Paŭłava daručyli vykonvać polskim budaŭnikam. 4-zorkavy hatel budzie źmiaščać 259 numaroŭ, basiejn i kaštavać kala 50 miljonaŭ jeŭra. U paraŭnańni ź pieršym korpusam, druhi budzie vyhladać hmacham — u im budzie 21 pavierch. Ułaśnikam elitnaha hatela budzie kamunalnaje pradpryjemstva «Biznes-centr «Stalica».

Toj ža kampanii budzie naležyć hatel kala Łošyckaha parku «Lubanski». Jon budzie mieć tyja ž čatyry zorki, što i «Viktoryja». Pad hatel pierarobiać nie samu siadzibu, a były brovar, jaki znachodzicca pa inšy bok mosta. U jaho niejkim čynam usunuć 150 numaroŭ, SPA i fitnes-centr z basiejnam, sałon pryhažości, dy jašče i pakinuć pivavarniu.

«Prezident-Hatel» składana nazvać całkam novaj haścinicaj. Hatel uźnikaje na miescy savieckaj «Kastryčnickaj». Staruju haścinicu zrujnavali, a na jaje miescy budujuć novuju, piacizorkavuju. Jana budzie vytrymanaja ŭ tym ža architekturnym styli, što i susiednija budynki, a prosta praz darohu, nahadajem, znachodzicca rezidencyja kiraŭnika dziaržavy.

Hrošy na budaŭnictva dali turki, praŭda, tolki ŭ kredyt. Zhodna z dakumientacyjaj, «Prezident-Hatel» budzie naležać hatelu «Minsk». Voś tolki nie varta zabyvacca, što sam «Minsk» uvachodzić u biznes-impieryju Kiraŭnictva spravami prezidenta.

Na miescy staroha hatela ŭźniknie i «Harni». Pryvatnaja haścinica, jakaja pracavała ŭ hubiernskim Minsku jašče da revalucyi, naležyła Bierku Sucinu i nazyvałasia jahonym proźviščam. AAT «Minhatel», jaki ŭziaŭsia adnaŭlać budynak na vulicy Internacyjanalnaj, vyrašyŭ uziać u najmieńnie nazvu inšaha darevalucyjnaha hatela. Trochzorkavy hatel na 50 miescaŭ atrymaŭ adrestaŭravany darevalucyjny fasad i sučasnuju «načynku». Bolšaść pracaŭ užo zroblena, i hatel maje adkrycca ŭ bližejšyja miesiacy.

«Haścinica ŭ panelnym vykanańni», jak nazvaŭ jaje staršynia Minharvykankama Mikałaj Ładućka, źjavicca ŭ Kurasoŭščynie, kala harnałyžnaha kompleksu «Soniečnaja dalina». Padrabiaznaści prajekta pakul nieviadomyja, adzinaje, što nazvana — krynica finansavańnia. Hrošy na trochzorkavy minimalistyčny hatel daść Minharvykankam.

Mižnarodnyja sietki miascovaha raźlivu

Nastupny błok hatelaŭ, vidać, taksama budzie pabudavany, bo praca na ich idzie davoli aktyŭna. Hetyja haścinicy zaklučyli damovy z suśvietna viadomymi sietkami i atrymali ich nazvy.

U samym centry horada paŭstanie Kempinski, jaki źmianiaŭ svajo miescaznachodžańnie na mapie Minska ŭžo niekalki razoŭ. «35-paviarchovy chmaračos na Kastryčnickaj płoščy» raptoŭna «ŭsoch» da dziesiacipaviarchovika kala cyrka. Jon uvojdzie ŭ sietku Kempinski, adnak ad šviejcarskaha brenda zastaniecca tolki imia, ułaśnik budzie inšy. Zamoŭca budoŭli — STAA «Elit Estejt». Pad hetaj nazvaj chavajecca tvorčy sajuz maskoŭskaha «Sici Estejta» i… «Trajpła» na čale ź Juryjem Čyžom.

Haścinica Radisson (4*) stvarajecca pa tym ža pryncypie — suśvietnaje imia i biełaruski ŭłaśnik. Nacyjanalny Alimpijski kamitet braŭ hrošy ŭ «Banka Maskva», kab pabudavać na praśpiekcie Pieramožcaŭ i hatel, i svaju štab-kvateru. Uletku 2011 hoda paśla źmieny ŭłaśnika banka finansavańnie rezka skončyłasia. Budaŭnictva było zamarožanaje, adnak pierad samym Novym hodam biełarusy ŭsio ž pierakanali rasijski bank dać abiacanuju reštku hrošaj. Kompleks budzie składacca ź niekalkich budynkaŭ — hatel u vyhladzie padkovy i šarapadobnaja šklanaja prybudova.

Treci hatel, jaki ŭvojdzie ŭ mižnarodnyja sietki, — Hyatt Regency na Staravilenskim trakcie. Jon budzie mieć 243 numary, a dla adpačynku pastajalcaŭ praduhledžanyja basiejny i vadaspady ŭ dvary. Vokny buduć vychodzić na Kamsamolskaje voziera. Voś tolki z budaŭnictvam nichto nie śpiašajecca, hatel navat nie vyjšaŭ na ŭzrovień pieršaha paviercha.

Kiraŭnikom ITAA «Syravinnyja resursy», jaki budzie vałodać piacizorkavym hatelem, źjaŭlajecca biznesoŭca Artur Zubaryk. Darečy, aproč «Chajata», jon vałodaje haścinicaj «Nioman» u Hrodnie.

Płany, płany, płany…

Nadziei na toje, što zamiežniki całkam daviaduć spravu da ładu, niašmat. Abaviazki pierad biełaruskim uradam słaba stymulujuć inviestaraŭ, kab ich niaŭchilna vykonvać.

Situacyja ź piacizorkavym «Piekinam», jaki musiŭ budavacca na kitajskija hrošy ŭ Parku 40-hodździa Kastryčnickaj revalucyi, pakul što vyhladaje zabłytanaj. Nie vyklučana, što Minharvykankam paprosić kitajcaŭ abrać sabie inšaje miesca. (Pra abureńnie žycharoŭ kvartała «NN» pisała ŭ № 1.)

Sprečki viaducca i nakont miesca budaŭnictva iranskaha chmaračosa «Pierspolis». Piacizorkavy hatel budzie ŭjaŭlać saboj dźvie viežy pa 40 pavierchaŭ, jakija majuć paŭstać na vulicy Niamiha. Minčuki pieražyvajuć, što hmachi buduć tyrčać prosta za Domam urada. Vidać, tak jano i budzie, ale miesca mierkavanaha budaŭnictva adsoŭvajecca ŭ bok płoščy Bahuševiča ŭžo treci raz — pratestujuć žychary susiednich damoŭ.

Raspracavany ŭ Vilni prajekt trochzorkavaha hatela «Słavianski» na 120 numaroŭ sprabujuć realizavać za rasijskija hrošy. Placoŭku na vulicy Naračanskaj u rajonie Ržaviec atrymaŭ «Bielinterrasinviest», pazyčyŭšy hrošy ŭ «Źniešekanambanka».

Z toj ža krainy — Rasii — pryjduć hrošy i na budaŭnictva čatyrochzokavaha hatela ŭ pačatku praśpiekta Dziaržynskaha. «Rasnafta» mierkavała stvarać čarhovy ofisny centr, ale ŭ vyniku zrabiła vybar na karyść haścinicy. Na placoŭcy ŭžo viaducca budaŭničyja pracy.

Pra tajamničy hatel Mara Hotel na rahu vulic Uljanaŭskaja i Śviardłova ŭžo było zhadana vyšej. Staŭ viadomy inviestar — kiprski D-Bussiness Solutions Limited, ale dalej za dekłaracyju ab namierach sprava zajści nie paśpieła.

Budujcie biełaruskaje

Ajčynnyja kampanii taksama nie hublajuć času. Tym časam adnym z samych aktyŭnych zabudoŭščykaŭ Minska staŭ… «Futbolny kłub «Skvič». Spartyŭnymi dasiahnieńniami kamanda nie vyznačajecca, a voś na budaŭničym rynku prajaŭlaje niamała entuzijazmu. Spačatku hetaja arhanizacyja zaniałasia žyłymi damami, a ciapier atrymała placoŭku pad biznes-centr i futbolny stadyjon, pryčym usio heta ŭ Frunzienskim rajonie stalicy. Prajekt šmatfunkcyjanalnaha kompleksu «Skvič» z trochzorkavym hatelem aceńvajecca ŭ 200 miljonaŭ jeŭra.

Supolnaje biełaruska-amierykanskaje pradpryjemstva «Strominviest» sabrałasia budavać ofisny centr z trochzorkavym hatelem nasuprać Kalvaryjskich mohiłak. Na sami mohiłki buduć vychodzić vokny faje, a nie numaroŭ.

Prajekt kompleksu «Civali», jaki musiŭ źjavicca kala Ladovaha pałaca, znachodzicca na miažy zamarozki. AAT «Fiestyvalny centr» chacieła budavać ofisny centr i hatel dolevym sposabam, ale achvotnych nabrałasia niedastatkova.

…I hatelčyk zboku

Narešcie, u niekatorych žyłych damach ci ofisnych centrach niejkaja častka budynka vydzialajecca pad hatel.

Naprykład, heta iranski šmatfuncyjanalny kompleks «Mahnit» na vulicy Kalinoŭskaha. Kampanija Kayson vykazała hatoŭnaść vydatkavać $250 miljonaŭ na budynak u formie padkovy. Budaŭnictva ledź-ledź pačałosia, a impetu ŭ irancaŭ užo nie vidać.

Uładalniki pieršaha biełaruskaha chmaračosa «Vietraź» taksama padumvajuć nad tym, kab častkova pieraprafilavać svoj žyły dom. Złyja jazyki kažuć, što pryčynaj hetamu krajniaja niepapularnaść 130-mietrovaha doma. Praz drennuju ekałohiju kala stancyi mietro «Frunzienskaja» raspradadziena tolki čverć kvateraŭ, tamu rasijskaja «Itera» šukaje inšyja krynicy akuplalnaści prajekta.

…Vidać, praz dva hady pierad Minharvykankamam paŭstanie fiłasofskaje pytańnie: dla kaho budavać novyja hateli i zabaŭlalnyja kompleksy? Bo ŭsio ž užo budzie stvorana, pryčym z zapasam. A pakul što zastajecca sačyć za tym, kolki inviestaraŭ zmoža davieści budaŭnictva da łahičnaha zaviaršeńnia.

* * *

Kamu naležać asnoŭnyja minskija hateli?

«Viktoryja» — KUP «Biznes-centr «Stalica» (kamunalnaja ŭłasnaść)

«Jeŭropa» — KSUP «Hatel «Jeŭropa» (kamunalnaja ŭłasnaść) «Biełaruś», «Spadarožnik» — AAT «Minatel» (asnoŭny akcyjanier — Minskharmajomaść)

«Płanieta», «Jubilejnaja», «Minsk» — Kiraŭnictva spravaŭ prezidenta

Crowne Plaza — «Minsk Prynces Atel», Turcyja

«Žuravinka» — «Minsiełka», Turcyja

* * *

Taksama šukajucca inviestary na budaŭnictva hatelaŭ u Čyžoŭcy, kala aŭtavakzała «Uschodni», kala «Minsk-Areny», na vulicy Družnaj, na rahu vulic Kirava i Śviardłova, a taksama na rahu Lenina i taho ž Kirava.

Jahor Marcinovič, fota onliner.by, skyscrapercity.com

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj
ananimna i kanfidencyjna?

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
Kab skarystacca kalendarom, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera
sakavikkrasavikmaj
PNSRČCPTSBND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930