Jak minimum čverć cacak u Biełarusi patencyjna niebiaśpiečnyja. Pra heta zajaviła supracoŭnik ustanovy «Centr ekałahičnych rašeńniaŭ» (CER) Darja Čumakova 12 śniežnia na pres-kanfierencyi ŭ Minsku.

Pavodle jaje słoŭ, takuju ​​vysnovu dazvalaje zrabić daśledavańnie cacak i tavaraŭ dla dziaciej, praviedzienaje ŭ Biełarusi, Armienii, Kazachstanie, Kyrhyzstanie, Rasii i Ukrainie ŭ kastryčniku-listapadzie 2012 hoda.

Daśledavańnie pravodziłasia ŭ ramkach prajekta «Taksičnyja mietały ŭ tavarach dla dziaciej u krainach Uschodniaj Jeŭropy, Kaŭkaza i Centralnaj Azii
(UJEKCA)», vykanaŭcam jakoha ŭ Biełarusi byŭ Centr ekałahičnych rašeńniaŭ.

Daśledavalisia 569 cacak i tavaraŭ dla dziaciej na ŭtrymańnie surmy, myšjaku, chromu, śvincu, rtuci i kadmiju. U tym liku byli ŭziatyja 65 cacak z univiermahaŭ i aptovych rynkaŭ Biełarusi. Daśledavańnie vykonvałasia ŭ Armienii z dapamohaj partatyŭnaha rienthienafłuareścientnaha analizatara. Ličyłasia, što cacki mohuć być patencyjna niebiaśpiečnyja, kali ŭtrymańnie taksičnych mietałaŭ u ich pieravyšała standarty, ustanoŭlenyja ŭ krainach UJEKCA dla ŭtrymańnia taksičnych mietałaŭ u hlebach.

Jak raspaviała Čumakova, pa vynikach daśledavańnia ŭ 35% pravieranych cacak i dziciačych tavaraŭ, nabytych u Biełarusi, byli vyjaŭleny pieravyšeńni standartaŭ ŭtrymańnia taksičnych mietałaŭ. Čaściej za ŭsio vyjaŭlałasia pieravyšeńnie ŭtrymańnia ŭ cackach śvincu — 19% pravieranych uzoraŭ. U 14% pravieranych cacak byli pieravyšanyja narmatyvy pa źmieście surmy, u 11% — myšjaku, pa 8% — chromu i rtuci, u 2% — kadmiju. U 11% uzoraŭ cacak ź Biełarusi było vyjaŭlena najaŭnaść bolš adnaho taksičnaha mietału. U cełym u krainach UJEKCA pieravyšeńnie ŭtrymańnia taksičnych mietałaŭ było vyjaŭlena ŭ 20–35% cacak i dziciačych tavaraŭ.

Pa vynikach daśledavańnia prahramny dyrektar CER Jaŭhien Łabanaŭ zajaviŭ ab nieabchodnaści ŭdaskanaleńnia nacyjanalnaj palityki ŭ halinie rehulavańnia chimičnaj biaśpieki tavaraŭ dla dziaciej, i ŭ pieršuju čarhu dziciačych cacak.

U svaju čarhu, staršynia hramadskaha abjadnańnia «Biełaruskaje tavarystva abarony spažyŭcoŭ» Hanna Suša zajaviła ab nieabchodnaści vyklučeńni z handlovaj sietki cacak, jakija ŭ adpaviednaści z vysnovami ekołahaŭ nie adkazvajuć patrabavańniam biaśpieki.

Razam z tym, pa słovach pradstaŭnika Biełaruskaha dziaržaŭnaha instytuta mietrałohii Iryny Zacharankavaj, mietad daśledavańnia cacak nie akredytavany ŭ Biełarusi, paraŭnańnie źmiestu taksičnych mietałaŭ u cackach ź ich utrymańniem u hlebie niekarektna.

Pavodle jaje słoŭ, usie cacki ŭ Biełarusi prachodziać nieabchodnyja pracedury paćviardžeńnia adpaviednaści i mohuć ličycca biaśpiečnymi pry zachavańni ŭmoŭ zachoŭvańnia.
Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?