Ukaz № 26 «Ab mierach pa ŭdaskanaleńni budaŭničaj dziejnaści» padpisaŭ 14 studzienia Alaksandr Łukašenka.

Dakumientam uvodzicca bolš žorstki paradak vydzialeńnia ziamielnych učastkaŭ dla budaŭnictva, paviedamlaje pres-słužba prezidenta.

U pryvatnaści zabaraniajecca, kali inšaje nie ŭstanoŭlena kiraŭnikom dziaržavy, adčužeńnie dadzienych u pryvatnuju ŭłasnaść dla budaŭnictva kapitalnych pabudoŭ ziamielnych učastkaŭ, pieradača ich u arendu, a taksama pieradača pravoŭ i abaviazkaŭ pa dahavorach arendy ziamielnych učastkaŭ da taho momantu, pakul ułaśnikami (arandatarami) nie buduć zarehistravanyja kapitalnyja pabudovy.

Aprača taho, zabaraniajecca pavieličeńnie płoščy ziamielnych učastkaŭ, vydzielenych pavodle vynikaŭ aŭkcyjonaŭ na prava zaklučeńnia dahavoraŭ arendy ziamielnych učastkaŭ, aŭkcyjonaŭ z umovami na prava prajektavańnia i budaŭnictva kapitalnych pabudoŭ (budynkaŭ, zbudavańniaŭ) i aŭkcyjonaŭ pa prodažy ziamielnych učastkaŭ u pryvatnuju ŭłasnaść, a taksama źmiena metavaha pryznačeńnia ziamielnych učastkaŭ, vydzielenych dla budaŭnictva kapitalnych pabudoŭ (budynkaŭ, zbudavańniaŭ), da zaviaršeńnia ich budaŭnictva.

Na kamunalnyja ŭnitarnyja pradpryjemstvy pa kapitalnym budaŭnictvie abłvykankamaŭ i Minskaha harvykankama ŭskładajecca abaviazak akazvać inviestaru, jaki zaklučyŭ inviestycyjny dahavor z Respublikaj Biełaruś, pasłuhi pa padrychtoŭcy ziamielnaha ŭčastka dla realizacyi inviestycyjnaha prajekta ŭ vypadku zvarotu inviestara i za jaho košt.

U metach udaskanaleńnia padychodaŭ da budaŭnictva abjektaŭ infrastruktury ŭniesieny źmieny va ŭkaz ad 7 lutaha 2006 hoda № 72 «Ab mierach pa dziaržaŭnym rehulavańni adnosinaŭ pry raźmiaščeńni i arhanizacyi budaŭnictva žyłych damoŭ, abjektaŭ inžyniernaj, transpartnaj i sacyjalnaj infrastruktury». Dla rajonaŭ (kvartałaŭ) žyłoj zabudovy ŭstanoŭleny patrabavańni da sacyjalnaj infrastruktury i składzie minimalna nieabchodnych abjektaŭ sacyjalnaj infrastruktury. Davańnie zamoŭcam (zabudoŭščykam) ziamielnych učastkaŭ dla budaŭnictva šmatkvaternych žyłych damoŭ i indyvidualnaj žyłoj zabudovy budzie ažyćciaŭlacca pry najaŭnaści minimalna nieabchodnaj infrastruktury abo prajektnaj dakumientacyi, jakaja prajšła dziaržaŭnuju ekśpiertyzu, na budaŭnictva abjektaŭ infrastruktury.

Da raspracoŭki prajektnaj dakumientacyi na ŭźviadzieńnie, rekanstrukcyju i restaŭracyju abjektaŭ zamoŭcam, zabudoŭščykam abaviazkovymi buduć źjaŭlacca raspracoŭka i zaćviardžeńnie pieradprajektnaj (pieradynviestycyjnaj) dakumientacyi, ŭklučajučy abhruntavańnie inviestycyj.

Praces paralelnaha prajektavańnia i budaŭnictva budzie źjaŭlacca vyklučeńniem z praviłaŭ i prymianiacca tolki na padstavie rašeńnia kiraŭnika dziaržavy.

Architekturnaja, horadabudaŭničaja i budaŭničaja dziejnaść, a taksama pasłuhi pa abśledavańni budynkaŭ i zbudavańniaŭ ažyćciaŭlajucca subjektami haspadarańnia, jakija majuć atestaty adpaviednaści i atestavany piersanał.

Pry hetym kiraŭnikom prajekta pryznačajecca rabotnik adpaviednaj kvalifikacyi abo pryciahvajecca inžyniernaja arhanizacyja (inžynier).

Praduhledžana refarmavańnie kamunalnych unitarnych pradpryjemstvaŭ pa kapitalnym budaŭnictvie haradskich (haradoŭ abłasnoha padparadkavańnia), rajonnych vykankamaŭ, administracyj rajonaŭ Minska.

Uniesieny źmieny va ŭkaz ad 6 červienia 2013 hoda № 263 «Ab dolevym budaŭnictvie abjektaŭ u Respublicy Biełaruś» i zaćvierdžana adzinaja forma typavoha dahavora stvareńnia abjekta dolevaha budaŭnictva. Typavy dahavor u abaviazkovym paradku budzie zaklučacca pamiž hramadzianami i zabudoŭščykami pry dolevym budaŭnictvie žylla jak z akazańniem dziaržaŭnaj padtrymki, hetak i pry kamiercyjnym budaŭnictvie.

Pryciahnieńnie srodkaŭ dolščykaŭ dapuskajecca tolki pry ŭźviadzieńni abjekta budaŭnictva abo jaho častki za košt ułasnych srodkaŭ zabudoŭščyka. Pry hetym suma srodkaŭ, jakija nakiroŭvajucca, pavinna składać nie mienš jak 15% ad koštu abjekta.

Praduhledžana bolš žorstkaja administracyjnaja adkaznaść słužbovych asob za niezabieśpiačeńnie vykanańnia abaviazkaŭ, parušeńnie terminaŭ i nienaležnaje vykanańnie rabot u budaŭničaj dziejnaści.

Aprača taho, na pieryjad dziejańnia harantyjnaha terminu ekspłuatacyi abjekta padradčyk abaviazany dać zamoŭcu (zabudoŭščyku) zabieśpiačeńnie vykanańnia svaich abaviazacielstvaŭ pa likvidacyi rabot nienaležnaj jakaści.

Minbudarchitektury daručana zaćvierdzić albom schiem inviestycyjnaha pracesu, što vyznačaje paśladoŭnaść dziejańniaŭ pry ažyćciaŭleńni inviestycyjnaha prajekta ŭ budaŭnictvie, i ŭstanoŭlenyja zakanadaŭstvam patrabavańni (umovy, administracyjnyja pracedury), vykanańnie jakich abaviazkovaje pry prachodžańni hetych stadyj.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?