Alaksandr Łukašenka siońnia ŭ čas naviedvańnia Klimavickaha rajona raskrytykavaŭ kiraŭnictva Mahiloŭskaj vobłaści za nizkija pakazčyki ŭ rabocie APK i pramysłovaści.

U cełym aceńvajučy vyniki ekanamičnaha raźvićcia Mahiloŭskaj vobłaści, jon skazaŭ: «Vobłaść pracuje praktyčna horš za ŭsich u krainie».

Adrazu paśla prylotu ŭ rajon kiraŭnik dziaržavy padzialiŭsia ŭražańniami ad ubačanaha z borta viertalota. Jon raskrytykavaŭ ahraryjaŭ za nizkuju kulturu ziemlarobstva. Na jaho dumku, u cełym Mahiloŭskaja vobłaść pravalvaje pa mnohich paramietrach.

«Klimavičy — častka Mahiloŭskaj vobłaści, i tut, pavodle maich danych, taksama ŭsio valicca», — skazaŭ kiraŭnik dziaržavy.

Pieršym punktam prahramy naviedvańnia Klimavickaha rajona była MTF «Barysaŭka» filijała «Niva-Ahra» Klimavickaha kambinata chlebapraduktaŭ. Alaksandra Łukašenku prainfarmavali ab raźvićci žyviołahadoŭli i vykanańni jaho daručeńniaŭ pa techničnym pieraasnaščeńni i budaŭnictvie MTF i kompleksaŭ, sacyjalna-ekanamičnym raźvićci Mahiloŭskaj vobłaści. Łukašenka aznajomiŭsia z sučasnaj technałahičnaj vytvorčaściu małaka na novaj fiermie.

Jon pacikaviŭsia, jak u rehijonie idzie praces rekanstrukcyi žyviołahadoŭčych fierm i kompleksaŭ. «Heta łakmusavaja papierka ŭ rabocie hubiernataraŭ», — skazaŭ jon. Alaksandru Łukašenku raskazali, što ŭ Mahiloŭskaj vobłaści rekanstrujujecca 170 abjektaŭ. Ź ich 120 fierm i kompleksaŭ pabudavany ŭžo, jašče 20 buduć uviedzieny da 1 maja. Jaho zapeŭnili, što poŭnaściu rekanstrukcyja na fiermach Mahiloŭskaj vobłaści budzie zavieršana da 1 kastryčnika biahučaha hoda.

Jak vyśvietliłasia, siarod prablemnych pytańniaŭ nie tolki svoječasovaja zdača rekanstrujavanych abjektaŭ, ale i svoječasovaje navučańnie śpiecyjalistaŭ rabocie na madernizavanych abjektach.

«My damaŭlalisia, što, pierš za ŭsio, treba nakiravać śpiecyjalistaŭ na lepšyja fiermy i navučyć ich pracavać. Čamu nie navučylisia?» — zadaŭ pytańnie kiraŭnik dziaržavy.

Łukašenka zapatrabavaŭ nieadkładna vyrašyć hetu prablemu.

Na sustrečy išła razmova ab nieabchodnaści pavyšeńnia efiektyŭnaści raboty žyviołahadoŭli, nie tolki małočnaj haliny, ale i śvinahadoŭčaj.

Alaksandr Łukašenka zapatrabavaŭ da kanca hoda adnavić vytvorčaść śvininy da samych vysokich vynikaŭ, rastłumačyŭšy heta kanjunkturaj rynku, pakolki ceny na śvininu pačali raści. Byli zakranuty pytańni stvareńnia bujnych chołdynhaŭ pa pierapracoŭcy sielhaspradukcyi i raźvićcia sadoŭnictva.

Kiraŭnik dziaržavy siońnia naviedaŭ Klimavicki dziaržaŭny ahrarny kaledž, dzie aznajomiŭsia z padrychtoŭkaj kadraŭ dla APK. Razmova išła ab zabiaśpiečanaści kadrami sielhasarhanizacyj u krainie i Mahiloŭskaj vobłaści ŭ pryvatnaści. Jak zapeŭnili kiraŭnika dziaržavy, sistema adukacyi sielhaskadraŭ vybudavana naležnym čynam. Mnohija navučency, u tym liku miascovaja moładź, vučacca pa metavym nabory.

Alaksandr Łukašenka naviedaŭ navučalnyja kłasy i parazmaŭlaŭ z navučencami. Jon cikaviŭsia ich mierkavańniem, što treba zrabić, kab bolš moładzi zastavałasia pracavać u vioscy.

Kiraŭnik dziaržavy paraiŭ moładzi nie śpiašacca ŭ horad, a zastavacca pracavać u siabie na radzimie.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?