Z 9 studzienia źnikaje kamisija na prodaž valutu ŭ abmieńnikach.

Ale ci možna budzie svabodna nabyć amierykanskuju valutu pa kursie 14 000? Nieviadoma. Nacbank zapeŭnivaje, što štučna padtrymlivać kurs nie budzie.

«Valutnyja interviencyi buduć pravodzicca tolki dla zhładžvańnia pikavych vahańniaŭ koštu košyka zamiežnych valut u abjomach, jakija zabiaśpiečvajuć stanoŭčaje salda kupli-prodažu Nacbankam», — havorycca ŭ pres-relizie.

Pres-reliz Nacbanka «Ab mierach hrašova-kredytnaj palityki pa stabilizacyi situacyi ŭ finansavaj śfiery» paviedamlaje, što na padtrymańnie kursu bolš nie buduć vykarystoŭvacca zołatavalutnyja reziervy.

Raniej košyk valut składaŭsia z dalara, jeŭra i rasijskaha rubla ŭ praporcyjach pa 33%. Ciapier rasijskamu rublu «addaduć» 40%, dalaru i jeŭra — pa 30%. Heta, chutčej, simvaličny krok.

Staŭka refinansavańnia pavialičvajecca z 20% da 25%, a pracentnyja staŭki pa depazitach abmiažoŭvajucca 40% dla jurasobaŭ i 50% dla nasielnictva. Hetyja staŭki płanujecca źmianšać i nadalej.

Nahadajem, «adziny» kurs dalara vyznačany na ŭzroŭni 13760 rubloŭ. Devalvacyja ad pačatku valutnaha kryzisu pieravysiła 25%.

Pry hetym popyt na dalary na biržy siońnia ŭ 4,5 razu pieravyšaŭ prapanovu.

* * *

Ab mierach hrašova-kredytnaj palityki pa stabilizacyi situacyi ŭ finansavaj śfiery

U metach dalejšaj stabilizacyi situacyi ŭ finansavaj śfiery i adnaŭleńnia ŭstojlivaści funkcyjanavańnia valutnaha rynku Respubliki Biełaruś Nacyjanalnym bankam pryniaty šerah mier u halinie hrašova-kredytnaj palityki.

Z ulikam abnuleńnia z 8 studzienia 2015 h padatku na biržavyja apieracyi pa nabyćci zamiežnaj valuty (pastanova Savieta Ministraŭ Respubliki Biełaruś ad 6 studzienia 2015 h. № 5) Praŭleńniem Nacyjanalnaha banka pryniata rašeńnie ab admienie z 9 studzienia 2015 kamisijnaha zboru pry kupli zamiežnaj valuty nasielnictvam.

Dadzienaja miera paklikana ŭnifikavać abmiennyja kursy kupli-prodažu na roznych siehmientach valutnaha rynku, u tym liku ŭ abmiennych punktach bankaŭ, i nablizić ich da aficyjnaha kursu biełaruskaha rubla, jaki pa vynikach tarhoŭ na Biełaruskaj valutna-fondavaj biržy 8 studzienia 2015 hoda skłaŭ 13760 biełaruskich rubloŭ za 1 dołar ZŠA.

Taksama z 9 studzienia 2015 hoda Nacyjanalny bank adnaŭlaje vykarystańnie miechanizma pryviazki kursu biełaruskaha rubla da košyku zamiežnych valut. Pry hetym u struktury košyka dola rasijskaha rubla pavialičvajecca da 40%, a doli jeŭra i dołara ZŠA źnižajucca da 30% kožnaja.

U ramkach novaha miechanizma stanoviacca bolš žorstkimi padychody da vykarystańnia zołatavalutnych reziervaŭ dla padtrymki abmiennaha kursu. Valutnyja interviencyi buduć pravodzicca tolki dla zhładžvańnia pikavych vahańniaŭ koštu košyka zamiežnych valut u abjomach, jakija zabiaśpiečvajuć stanoŭčaje salda kupli-prodažu Nacyjanalnym bankam zamiežnaj valuty ŭ siarednieterminovym pieryjadzie.

Vahańni kursu biełaruskaha rubla ŭ adnosinach da kožnaj z valut (dołar ZŠA, jeŭra i rasijski rubiel) buduć składvacca jak za košt źmianieńnia koštu košyka pad upłyvam popytu i prapanovy valuty ŭ časie biržavych tarhoŭ, tak i za košt uzajemnych źmienaŭ kros-kursaŭ hetych zamiežnych valut. Pry hetym źmieny abmiennaha kursa mohuć być jak u adnu, tak i ŭ inšy bok.

Uviadzieńnie zhadanaha miechanizma kursaŭtvareńnia dazvolić bolš efiektyŭna kiravać kursam nacyjanalnaj valuty ŭ adnosinach da zamiežnych valut, jakija majuć asnoŭnaje značeńnie dla źniešnieekanamičnaj dziejnaści Respubliki Biełaruś, i pavysić ustojlivaść biełaruskaj ekanomiki da ŭździejańnia źniešnich faktaraŭ.

Dla padtrymańnia adnosnaj stabilnaści abmiennaha kursu biełaruskaha rubla buduć zadziejničany miery ekanamičnaj, biudžetna-padatkovaj i hrašova-kredytnaj palityki.

Akramia taho, Nacyjanalnym bankam pryniaty šerah rašeńniaŭ u halinie pracentnaj palityki, jakija skiravanyja na farmiravańnie ŭ ekanomicy ŭzroŭniu pracentnych stavak, jakija zabiaśpiečvajuć finansavuju i makraekanamičnuju stabilnaść, zapavoleńnie inflacyi, a taksama bałans intaresaŭ ŭkładčykaŭ i pazyčalnikaŭ.

Tak, z 9 studzienia 2015 staŭka refinansavańnia pavialičvajecca na 5 pracentnych punktaŭ i składzie 25%. Z 14 studzienia 2015 pracentnyja staŭki pa pastajanna dastupnych i dvuchbakovych apieracyjach padtrymki likvidnaści bankaŭ źnižajucca z 50% da 40% hadavych, staŭka pa depazitach aviernajt pavyšajecca da 20% hadavych.

Pry hetym z 9 studzienia 2015 h. vierchniaja miaža pracentnych stavak pa depazitach jurydyčnych asob źnižajecca z 50% da 40% hadavych. Vierchniaja miaža pa rublovych układach fizičnych asob pakul zachoŭvajecca na ŭzroŭni 50%, ale pa miery dalejšaj stabilizacyi situacyi taksama budzie źmianšacca.

U metach nivielavańnia niehatyŭnych nastupstvaŭ źnižeńnia abmiennaha kursu na likvidnaść bankaŭ źnižajecca narmatyŭ abaviazkovych reziervaŭ, depanujucca ŭ Nacyjanalnym banku (reziervovych patrabavańniaŭ), ad pryciahnutych srodkaŭ u zamiežnaj valucie: u studzieni 2015 - z 13 da 12,5 adsotka, u lutym 2015 h. - da 10%. Dadzienaja miera dazvolić padtrymać ustojlivuju pracu bankaŭ va ŭmovach niedachopu rublovych srodkaŭ, jaki sfarmavaŭsia ŭ śniežni 2014

U dalejšym Nacyjanalny bank i Urad praciahnuć prymać paśladoŭnyja miery pa pavyšeńniu makraekanamičnaj zbałansavanaści i ŭmacavańniu stabilnaści na finansavym i valutnym rynkach respubliki.

* * *

Self-made man: historyja pośpiechu Paŭła Kałaŭra, repartaž ź jaho małoj radzimy

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?