U Rasii źmianili pieralik zachvorvańniaŭ, uładalniki jakich nie zmohuć atrymać pravy kiroŭcy. Da takich zachvorvańniaŭ dadali, u pryvatnaści, rasstrojstvy pałavoj identyfikacyi, da jakich adnosiać tranśsieksualizm i tranśviestyzm.

Acenki zroblenych źmianieńniaŭ pry hetym vykazvajucca samyja supraćlehłyja: adny kažuć ab uzmacnieńni žorstkaści patrabavańniaŭ da kiroŭcaŭ, inšyja adznačajuć ich zališniuju libieralizacyju.

Z adnaho boku, u śpis dadalisia novyja katehoryi zachvorvańniaŭ — tak, nielha budzie kiravać mašynaj tym, chto maje rasstrojstvy asoby i pavodzinaŭ, a z druhoha — sa śpisu źnikli niekatoryja vidy chvarob.

Pieralik byŭ raspracavany dla vykanańnia daručeńnia rasijskaha premjera Dźmitryja Miadźviedzieva pa ŭzmacnieńni žorstkaści kantrolu za zdaroŭjem kiroŭcaŭ z-za vialikaj kolkaści DTZ na rasijskich darohach.

U zaćvierdžanym uradam śpisie źjavilisia novyja katehoryi zachvorvańniaŭ. Jany tyčacca psichijatryčnych chvarob — rasstrojstvaŭ asoby.

Siarod ich jość rasstrojstvy zvyčak i instynktaŭ, u lik jakich, zhodna ź Mižnarodnaj kłasifikacyjaj chvarob №10, uvachodziać takija chvaroby jak «patałahičnaja ciaha da azartnych hulniaŭ» i «patałahičnaja ciaha da kradziažu».

Jość i rasstrojstvy pałavoj identyfikacyi, da jakich adnosiać tranśsieksualizm i tranśviestyzm, a taksama rasstrojstvy sieksualnaj pieravahi, siarod jakich — fietyšyzm, ekshibicyjanizm i vuajeryzm.

Jašče padčas abmierkavańnia prajekta hetych miedycynskich supraćpakazańniaŭ ŭ traŭni ŭ supolnaści rasijskich psichijatraŭ paŭstali pytańni da novaha pieraliku.

Jak adznačaje Valeryj Jeŭtušenka, staršynia kamisii Rasijskaha hramadstva psichijatraŭ pa pravavych pytańniach, pavodle rasijskaha zakanadaŭstva, pravy i svabody asob, jakija pakutujuć na psichičnyja rasstrojstvy, nie mohuć być abmiežavanyja (a abmiežavańniem svabodaŭ ekśpiert ličyć nieatrymańnie pravoŭ kiroŭcy) tolki na padstavie pastaŭlenaha psichijatram dyjahnazu i znachodžańnia pad dyspansiernym nahladam, jak heta praduhledžvaje pastanova ŭrada.

Jeŭtušenka pakazvaje na sajcie arhanizacyi, što novy dakumient zdolny nanieści vialikuju škodu, bo hramadzianie buduć ciapier prosta ŭchilacca ad psichijatryčnaj dapamohi.

Pry hetym psichijatr padkreślivaje, što tyja pałažeńni pastanovy, jakija zaklikany niejak uparadkavać miedyčny kantrol, ledź spraŭlajucca z hetaj zadačaj. Tak, u pryviedzienym uradam pieraliku psichičnych zachvorvańniaŭ tłumačycca, što jany prymajucca da ŭvahi «pry najaŭnaści chraničnych i zaciažnych psichičnych rasstrojstvaŭ ź ciažkimi ustojlivymi abo časta abvostranymi balučymi prajavami».

Jak padkreślivaje doktar, navat z hetym tłumačeńniem u dakumiencie ŭsio roŭna nie chapaje «samaha hałoŭnaha» — kanstatacyi taho, jakoje dačynieńnie charaktar rasstrojstvy psichiki maje da kiravańnia transpartam i jak psichičnyja asablivaści čałavieka ŭ vypadku jaho chvaroby ŭpłyvajuć na praces kiravańnia aŭtamabilem.

Ekśpierty adznačajuć taksama nieadnaznačnaść samoha paniaćcia «rasstrojstva asoby».

«Rasstrojstva asoby adnosicca da takoha rodu dyjahnazaŭ, jakija nosiać praktyčna abstraktny charaktar. Jak kažuć francuzy, heta — «słova-čamadan». U jaho» pakujecca «vialikaja kolkaść usialakich čałaviečych prajaŭ», — zajaviŭ siabra-karespandent Jeŭrapiejskaj škoły psichaanalizu Michaił Strachaŭ.

Adznačajučy toj fakt, što, biezumoŭna, jość takija parušeńni asoby, jakija drenna spałučajucca z kiravańniem aŭtamabila, Strachaŭ bačyć prablemy ŭ vyznačeńni taho, chto budzie tym ekśpiertam, jaki zmoža heta acanić, i jak budzie stavicca dyjahnaz.

«Dyjahnostyka pavinna być dastatkova tonkaj. Ja nie ŭpeŭnieny, što heta možna ažyćciavić u takim masavym paradku», — padzialiŭsia svaimi sumnieńniami ekśpiert.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?