Kali vy ŭpieršyniu źbirajeciesia skidvać vahu (naprykład, zaraz, paśla navahodnich śviataŭ), to napeŭna ździviciesia kolkaści roznych padychodaŭ i parad. Pryčym jany časta supraćlehłyja.

Krys Hunars, stvaralnik sajta authoritynutrition.com, jaki śpiecyjalizujecca na paradach dla pachudzieńnia, adabraŭ 24 parady, jakija hruntujucca na sapraŭdnych navukovych faktach.

1. Picie bolš vady, asabliva pierad ježaj

Pitnaja vada moža pavysić mietabalizm ad 24% da 30% na praciahu ad adnoj da paŭtary hadziny, dapamahajučy vam spalvać bolš kałoryj.

Adno daśledavańnie navat pakazała, što rehularnaje ŭžyvańnie paŭlitra vady za paŭhadziny da ježy dapamahło ludziam na dyjetach jeści mienš i stracić na 44% bolš vahi.

2. Ješcie jajki na śniadanak

Spažyvańnie cełych jajek moža mieć raznastajnyja plusy i ŭ tym liku dapamoža vam skinuć vahu.

Daśledavańni pakazvajuć, što, zamianiŭšy śniadanak na asnovie zbožža jajkami, vy pačniacie spažyvać mienš kałoryj na praciahu nastupnych 36 hadzin i stracicie bolš tłušču.

3. Picie kavu (pieravažna čornuju)

Kavu niespraviadliva demanizujuć. Jakasnaja kava — heta cudoŭnaja krynica antyaksidantaŭ i napoj, jaki pryniasie šmatlikija plusy dla zdaroŭja.

Daśledavańni pakazvajuć, što kafiein u kavie moža pavysić mietabalizm z 3% da 11% i pavialičyć spalvańnie tłušču z 10% da 29%.

Hałoŭnaje — nie dadavać šmat cukru ci inšych kałaryjnych inhredyjentaŭ. Heta źviadzie na nul vyšejpieraličanyja pieravahi.

4. Picie zialony čaj

Jak i kava, zialony čaj taksama maje šmat pieravah, adnoj ź jakich źjaŭlajecca strata vahi.

Zialony čaj utrymlivaje kafiein i taksama ŭtrymlivaje antyaksidanty, zvanyja katechinami. U vyniku sinerhii kafieinaŭ i katechinaŭ spalvańnie tłušču pavialičvajecca.

5. Hatujcie z kakosavym alejem

Kakosavy alej vielmi zdarovy. Jon utrymlivaje tłuščy, jakija nie tolki lepš zasvojvajucca, ale i padvyšajuć mietabalizm da 120 kałoryj u dzień, a taksama źnižajuć apietyt, što dazvalaje spažyvać da 256 kałoryj mienš.

Majcie na ŭvazie, havorka idzie nie pra dadavańnie kakosavaha aleju da taho, što vy ŭžo spažyvajecie. Havorka idzie pra zamienu inšych alejaŭ.

6. Skaracicie kolkaść cukru

Dadavańnie cukru — adna z samych vialikich prablem sučasnych dyjet. Daśledavańni pakazvajuć, što spažyvańnie cukru źviazana z ryzykaj atłuścieńnia, a taksama niekatorymi zachvorvańniami, takimi jak dyjabiet.

Kali vy chočacie schudnieć, vy pavinny źmienšyć spažyvańnie cukru. I budźcie ŭvažlivymi, čytajcie etykietki — mnohija tak zvanyja «zdarovyja» pradukty ŭtrymlivajuć šmat cukru.

7. Ješcie mienš prostych vuhlavodaŭ

Prostyja vuhlavody, jak praviła, utrymlivajucca ŭ cukry albo zbožžy (u tym liku makaronie i biełym chlebie)

Daśledavańni pakazvajuć, što prostyja vuhlavody chutčej rasščaplajucca i pryvodziać da hoładu, bolšaha spažyvańnia ježy praź niekalki hadzin.

8. Źviarnicie ŭvahu na nizkavuhlavodnuju dyjetu.

Kali vy chočacie atrymać usie pieravahi ad abmiežavańnia vuhlavodaŭ, źviarniciesia da nizkavuhlavodnych dyjet.

Šmatlikija daśledavańni pakazvajuć, što takaja dyjeta (abo «sposab charčavańnia») moža dapamahčy vam stracić u dva-try razy bolš vahi, čym u standartnaj abiastłuščanaj dyjecie.

9. Ješcie z maleńkich talerak.

Prosty fokus, ale pracuje. Ludzi aŭtamatyčna pačynajuć mienš jeści.

10. Kantralujcie porcyi i ličycie kałoryi

Padlik kałoryj moža być vielmi karysnym. Daśledavańni pakazvajuć, što viadzieńnie dziońnika charčavańnia ci składańnie płanu dapamahaje jeści mienš. Da taho ž, vy bolš źviartajecie ŭvahu na toje, što jaście. Heta karysna.

11. Trymajcie zdarovuju ježu na vypadak, kali vy hałodnyja

Prosta majcie pobač zdarovuju ježu, kab nie šukać niezdarovuju (jana bolš dastupnaja i na kožnym kroku). Naprykład, biarycie z saboj morkvu, žmieniu arechaŭ, johurt, krutoje jajka (albo dva), jabłyk.

12. Čyścicie zuby paśla pryjomu ježy

Choć ja nie čuŭ pra daśledavańni na hetuju temu, mnohija ludzi rekamiendujuć čyścić zuby adrazu paśla ježy. Mahčyma, tady vy budziecie padśviadoma mienš schilnyja jeści jašče raz pierad snom.

13. Ješcie vostruju ježu

Vostraja ježa pavialičvaje mietabalizm i źmianšaje apietyt.

14. Zajmajciesia sportam.

Sport, fizkultura — vydatny sposab palić kałoryi i palapšać fizičnaje zdaroŭje i psichałahičny stan.

15. Trenirujciesia z hantelami i inšymi nahruzkami

Dyjeta — amal kožnaja dyjeta — viadzie da straty myšačnaj masy i spadu abmienu rečyvaŭ.

Lepšy sposab praduchilić heta — davać sabie nahruzku. Daśledavańni pakazvajuć, što nahruzki dapamahajuć zachavać mietabalizm vysokim i praduchilić ad straty kaštoŭnaj myšačnaj masy.

16. Ješcie bolš klatčatki

Choć daśledavańni adnosna karyści ad praduktaŭ ź vialikim utrymańniem klatčatki supiarečlivyja, mnohija ź ich pakazvajuć, što klatčatka dapamoža vam nie nabirać vahu.

17. Ješcie bolš harodniny i sadaviny

Harodnina i sadavina vałodajuć naboram ułaścivaściaŭ, jakija robiać ich efiektyŭnymi dla straty vahi.

Jany ŭtrymlivajuć mała kałoryj, ale šmat klatčatki. Jany taksama bahatyja vadoj, što daje im nizkuju ščylnaść enierhii. Daśledavańni pakazvajuć, što ludzi, jakija jaduć šmat harodniny i sadaviny, jak praviła, važać mienš.

18. Žujcie niaśpiešna

Mozhu patrebny niejki čas, kab zafiksavać stan nasyčeńnia. Ješcie pavalniej, i budziecie spažyvać mienš kałoryj, a taksama ŭ arhaniźmie pavialičycca vytvorčaść harmonaŭ, źviazanych sa strataj vahi.

19. Śpicie dobra

Son vielmi niedaacenieny, ale moža być takim ža važnym, jak zdarovaje charčavańnie i fizičnyja praktykavańni.

Daśledavańni pakazvajuć, što drenny son źjaŭlajecca adnym z samych mocnych faktaraŭ ryzyki raźvićcia atłuścieńnia, źviazany z 89% pavieličeńniem ryzyki atłuścieńnia ŭ dziaciej i 55% darosłych.

20. Zmahajciesia z zaležnaściu

Niadaŭniaje daśledavańnie 196 211 asob pakazała, što 19,9% ludziej adpaviadajuć kryteryjam charčovaj zaležnaści.

Kali vy pakutujecie ad taho, što nie možacie spynicca padčas ježy, źviarniciesia pa dapamohu. Niemahčyma chacieć pachudzieć, nie źniaŭšy pieršačarhovaj pryčyny.

21. Ješcie bolš białku

Białok źjaŭlajecca samym važnym pažyŭnym rečyvam, kali sprava dachodzić da straty vahi. Białok padvyšaje mietabalizm i spryjaje nasyčeńniu.

Heta najbolš važnaja parada ŭ hetym artykule — prostaje dadavańnie białku ŭ vaš racyjon (jajki, miasa, małočnyja pradukty, babovyja, ryba, biez anijakich abmiežavańniaŭ) źjaŭlajecca adnym z samych prostych, efiektyŭnych i smačnych sposabaŭ schudnieć.

22. Asabliva małaka i małočnych praduktaŭ

Daśledavańni pakazvajuć, što ŭ takim vypadku vy budziecie stračvać vahu jašče bolš chutka.

23. Budźcie aściarožnyja z sokami

Mnohija fruktovyja soki ŭtrymlivajuć vielmi šmat cukraŭ. Uvažliva čytajcie etykietki. Admoŭciesia ad koka-koły i sałodkich hazavanych napojaŭ.

24. Mienš dyjet, bolš praktykavańniaŭ i zdarovaj ježy.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?