U dužkach ukazvajecca miesca ŭ anałahičnym rejtynhu 2013 hoda.

26 (26) Dźmitryj Łukašenka

staršynia prezidenckaha spartyŭnaha kłuba

Palityčnuju budučyniu Dźmitryju nie prahnazuje, zdajecca, nichto. Ale kožny čałaviek, jaki maje kantakt z Alaksandram Łukašenkam, ličycca ŭ Biełarusi ŭpłyvovym.

 

27 (28) Siamion Šapira

staršynia Minskaha abłvykankama

Pretenzij da Šapiry ŭ kiraŭnika krainy niamnoha. Kali toj i źmienić pasadu, to tolki kab pajści na pavyšeńnie. Jahonyja 54 hady ŭsprymajucca namienkłaturnaj jak čas poźniaj maładości.

 

28 (48) Usievaład Jančeŭski

pamočnik prezidenta pa ideałohii

Adzin z hałoŭnym ideołahaŭ krainy ličycca «smatračym» za ŭsim Biełnetam. Ale nie pakidaje ŭražańnie, što Jančeŭski zasiedzieŭsia na pasadzie pamočnika, jakaja nie dazvalaje prademanstravać siabie va ŭsioj krasie.

 

29 (–) Alaksandr Miažujeŭ

dziaržaŭny sakratar Rady biaśpieki

Miažujeŭ – vajskoviec. Ale sam u bajavych dziejańniach udziełu nie braŭ. Usie jahonyja miedali, zvyš 20, za zasłuhi ŭ mirny čas. U Radu biaśpieki jaho vydziernuli z sonnaj pałaty pradstaŭnikoŭ.

 

30 (8) Andrej Uciuryn

namieśnik dziaržaŭnaha sakratara Rady biaśpieki

Na ciapierašniaj pasadzie Uciuryn nabirajecca patrebnaha dośviedu, kab u budučyni ŭznačalić KDB, MUS, AAC ci inšaje siłavoje viedamstva.

 

31 (–) Andrej Šorac

staršynia Minharvykankama

Na fonie nieščaślivaha Mikałaja Ładućki luby jahony nastupnik budzie vyhladać hierojem. U pieršyja miesiacy pracy Andrej Šorac sapraŭdy fantaniravaŭ idejami.

 

32 (–) Hienadź Davydźka

staršynia Biełteleradyjokampanii

«Ministru telebačańnia» ŭdavałasia vybivać dadatkovaje finansavańnie, tamu pad jahonym kiraŭnictvam BT razrasłosia ŭ vialiki chołdynh. Ale «Biełaruś-1» usio nijak nie moža dahnać ANT u rejtynhach papularnaści.

 

33 (12) Alaksandr Jakabson

pamočnik prezidenta pa Minsku

Jakabsona ličać dobrym vykanaŭcam, ale nie hienierataram idejaŭ. Paśla śmierci žonki jaho amal adrazu pieraviali z pasady hałoŭnaha kantralora krainy na bolš ścipłaje miesca.

 

34 (23) Leanid Malcaŭ

staršynia Dziaržaŭnaha pahraničnaha kamiteta

U Malcava ŭžo toj uzrost, kali treba rychtavacca da piensii. Ale niečakana ŭźnikła pasada kiraŭnika Pamiežnaha kamiteta, kali ź joj nie spraviŭsia małady Alaksandr Boječka.

 

35 (54) Siarhiej Huruloŭ

staršynia Vajskova-pramysłovaha kamiteta

Vajskoŭcy stajać pierad novym vyklikami, i Huruloŭ abiacaje stvareńnie najnoŭšaj zbroi.

 

36 (56) Alaksandr Mašenski

ułaśnik «Santa-Bremar» i «Savuškavaha praduktu»

Hałoŭny biznesmien Brestčyny prajšoŭ pa lazie, kali jahonaje imia stajała nastupnym u śpisie «kašalkoŭ Łukašenki», suprać jakich mierkavałasia ŭvodzić sankcyi Jeŭrasajuza. Dziakujučy zabaronie na impart jeŭrapiejskaj pradukcyi ŭ Rasii Mašenski pavialičyŭ dolu na rynku ŭschodniaha susieda.

 

37 (–) Michaił Rusy

vice-premjer

Nijakich reformaŭ vice-premjer nie prapanuje, prosta robić svaju rabotu. Pakolki letaś uradžaj byŭ dobry, to i Rusy ŭ biaśpiecy. A pakolki sielskaja haspadarka – važnaja halina ekanomiki, to i ŭpłyŭ maje.

 

38 – Uładzimir Amaryn

ministr finansaŭ

Ministerstva finansaŭ – strohaja ijerarchičnaja ŭstanova, u jakuju prychodziać adnojčy i nazaŭsiody. Amaryn u viedamstvie ŭžo bolš za try dziesiacihodździ. Abaviazak ministra – sačyć, kab vydatki biudžetu nie pieravyšali dachody.

 

39 (59) Siarhiej Rumas

ctaršynia praŭleńnia Banka raźvićcia

Adzin ź niamnohich biełaruskich čynoŭnikaŭ, jakija vyklikajuć pazityŭnaje staŭleńnie ŭ hramadskaści. Šmatdzietny baćka, razumny, abajalny… Ale Rumasu nie chapaje śmiełaści i ambicyj – usio ž sam admoviŭsia ad vysokaj pasady vice-premjera.

 

40 (–) Pavieł

pravasłaŭny mitrapalit Minski i Zasłaŭski, ekzarch usiaje Biełarusi

Jepiskap z Razani zamianiŭ mitrapalita Fiłareta, jakoha adpravili na adpačynak. U novym mitrapalicie hramadskaść bačyć čałavieka, jaki adstojvaje rasijskija intaresy.

 

41 (63) Juryj Zisier

ułaśnik partała tut.by

Štodnia hałoŭnuju staronku samaha papularnaha biełaruskaha sajta naviedvajuć kala 900 tysiač čałaviek. Tut.by – niesumnienny lidar u infarmacyjnaj prastory.

 

42 (43) Mikałaj Łukašenka

małodšy syn kiraŭnika krainy

Łukašenka–starejšy pa-raniejšamu žartuje, što pierajemnikam moža stać tolki jahonaje małodšaje dzicia. Ale jak viadoma, u kožnym žarcie…

 

43 (36) Ryhor Kisiel

hiendyrektar ANT

Jahony telekanał spres ruskamoŭny, za vyniatkam śviatočnych kancertaŭ. Retranślacyja rasijskich sieryjałaŭ i zabaŭlalnych prahram dazvalaje Kisielu zachoŭvać za ANT status samaha papularnaha kanała Biełarusi.

 

44 (–) Uładzimir Zinoŭski

ministr ekanomiki

Heta toj vypadak, kali čałaviek całkam byŭ na svaim miescy. Zinoŭski pryśviaciŭ svajo žyćcio statystycy. Da jaho administratarskich navykaŭ niama pytańniaŭ. Ale apracoŭvać ličby i budavać ekanomiku – roznyja rečy.

 

45 (58) Mikoła Statkievič

palitviazień, eks-kandydat u prezidenty

Ad losu Statkieviča ŭ vialikaj stupieni zaležyć pierśpiektyva raźvićcia biełaruska-jeŭrapiejskich adnosinaŭ. Apazicyja razhladaje siarod varyjantaŭ na nastupnyja vybary vyłučeńnie Statkieviča ŭ jakaści adzinaha, a ŭłada niachaj reahuje jak choča. Sam palityk nie suprać.

 

46 (87) Natalla Radzina

hałoŭnaja redaktarka sajta «Chartyja-97»

Redaktarka samaha papularnaha apazicyjnaha sajta ŭžo amal čatyry hady žyvie ŭ emihracyi. Ale «Chartyja» ničoha nie zhubiła praz vyjezd za miažu, naadvarot stała vastrejšaj.

 

47 (93) Pavieł Tapuzidzis

ułaśnik «Tytuń-Inviest» i «Karony»

«Tytuń-Inviest» — adzinaja pryvatnaja kampanija na cyharetnym rynku. Biznes asablivy, rašeńnie ab tym, kab dać dazvoł Tapuzidzisu, prymałasia na najvyšejšym uzroŭni.

 

48 (77) Siarhiej Chusajenaŭ

ułaśnik kampanii «Zubr-kapitał»

Alehu Chusajenavu stała sumna prosta zarablać hrošy. Paśpiachovy mieniedžar, jaki staŭ miljanieram dziakujučy prodažam aŭtamabilam, pieršym u Biełarusi stvaryŭ fond pramych inviestycyj. A jašče jon znany miecenat.

 

49 (–) Valeryj Mickievič

namieśnik kiraŭnika Administracyi prezidenta

U abaviazki Mickieviča ŭvachodzić manitorynh pracy čynoŭnikaŭ (najpierš zvaroty hramadzian i adkazy na ich), manitorynh pa abhruntavańni rostu cen, jon uznačalvaje taksama kamisiju pa pamiłavańni

.

50 (–) Alaksiej Dzierbin

dyrektar Infarmacyjna-analityčnaha centra pry Administracyi prezidenta

Hety čałaviek – vialikaja zahadka. Jon byŭ aktyvistam ŭnijackaj carkvy, žurnalistam niedziaržaŭnaha vydańnia, sam razmaŭlaŭ pa-biełarusku. Ale jaho novaja pasada vymušaje zadumacca: a ŭ jakoj jakaści jon usio heta rabiŭ.

 

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?