Uvieś čas my ŭ «Našaj Nivie» zapisvajem typovyja pamyłki, jakija vypraŭlajem u artykułach reparcioraŭ i pazaštatnych aŭtaraŭ. Hetuju padborku rassyłajem supracoŭnikam.

Takim čynam my starajemsia ŭźniać kulturu movy.

Prablema ŭ tym, što sa škoły i ŭniviera ludzi vychodziać ź nietryvałymi viedami biełaruskaj. Da taho ž, daminacyja rasiejskaj movy ŭ haradskim asiarodździ, na radyjo i TB błytaje ludziej. Davodzicca ŭvieś čas nahadvać praviły.

My padumali, što hetyja pamyłki mohuć być cikavyja i čytačam, jakija vučać movu ci lubiać movu. Heta ž typovyja vypadki.

Forma tłumačeńnia — minimalistyčnaja.

Rada Biaśpieki, a nie Saviet Biaśpieki

Čyhunačny ruch, čyhunačnaje złučeńnie, a nie čyhunačnaje paviedamleńnie (typovaja pamyłka z huhł tranślejta)

na zapisJe, a nie na zapisu

kampjutar, a nie kamputar

ekstranny lepš, čym ekstrany

na błokpastu, a nie na błokpoście

doktar lepš, čym urač

vartavy, a nie časavy (bajec. jaki staić na varcie)

paśviedčańnie, dazvoł na žycharstva, a nie vid na žycharstva

hazieta «Biełaruś siehodnia», a nie «Biełaruś siońnia»

ipešniki, a nie IP-šniki

drapać, a nie carapać

ja nasJek, ja pierasJek, a nie nasiok, pierasiok

madoNNa

interpAł

nOvapałačanka

Jepiskap, a nie japiskap

vasJamnaccać, a nie vasiemnaccać, toje samaje i sJamnaccać

pierad ŁukašenkAM, a nie pierad Łukašenka

ź ludzmi, a nie z ludziami

dvum mužčynam, a nie dvaim mužčynam (dvoje — heta kali mužčyna i žančyna), dla ich abAIch, Iryny i Hryšy…

u rasparadžeńni Bild akazalisia zapisy, a nie ŭ rasparadžeńni Bild apynulisia zapisy

kampanija «Zubr-kapitał» pišam praz złučok

Jon Hieroj Biełarusi — Hieroj tut pišam ź vialikaj litary, bo heta zvańnie

harkam, a nie harkom (partyi) — skaračeńnie ad hAradski kAmitet

«hanarovaja siniekura» - stylovaja pamyłka, taŭtałohija. Słova «hanarovaja» tut lišniaje.

«Sovietskaja Biełoruśsija», a nie «Savieckaja Biełarusija» (nazva vydańniaŭ nie mianiajucca pry pieradačy ź inšych movaŭ)

razam ź niemaŭłJoM, dzicJoM, a nie razam ź dzicia, razam ź niemaŭla

pieradYnsultny, pieradYnfarktny

paviesić ilhotnyja kredyty, a nie lhotnyja (paśla zyčnaj ustaŭnoje «i» dadajecca)

adKIdy, a nie adchody

dObraachvotny, pOlitechničny

tapolka, a nie tapalok

1,3 miljonA, a nie 1,3 miljony (z drobam)

z kaleŃ, a nie z kalenaŭ

adkłaści ŬBok (pišam razam)

adraČysia, a nie adraKČysia

pałacA, banierA, pakoJa, kabinietA, kałodziežA, siektarA, kamitetA, padołA, kodeksA, skotčA, MinskA, PieciarburhA, HidramietcentrA, sarafanA, kłubA, KrymA (rodny skłon, mužčynski rod)

konkursU, ałkahołJu, lesU. nahladU, kamplektU, kanfliktU, piaskU, urahanU, fondU, šryftU (rodny skłon, mužčynski rod)

terminU (= sroka), terminA (navukovaha, techničnaha termina + słova)

zamiežny doŭh lepš, čym vonkavy doŭh

u vajenny čas, a nie ŭ vajskovy čas, vajennaje stanovišča, a nie vajskovaje stanovišča

vyrułvaje, a nie vyrulivaje

nAŬcioki pišam razam

pad RakavAm, miž TuravAm i StolinAm

Trojca, a nie Troica

Trajeckaje, a nie Troickaje pradmieście, Trajeckaja, a nie Troickaja carkva

spryntAr, kindAr-siurpryz, pravajdAr, mieniedžAr. bindAr

situacyja, lepšAJa, čym u Rasii (a nie lepš, bo tut prymietnik, a nie prysłoŭje)

sinJa-čorny

kaho? dyrektarAŭ, a nie dyrektaroŭ

fiłasoFski, a nie fiłasoŭski

admykaje dźviery, a nie adamkaje

zdaravieJŠYM budu, a nie zdaraviej budu (heta prymietnik, a nie prysłoŭje)

padobny DA, a nie padobny na

brać udzieł lepš, čym prymać udzieł

błokpost pišam razam

pJentchaŭs

hieniJalny, a nie hienialny

Miki-maŬs, pientchaŬs (bo nie na u skančajecca)

strus abo strasieńnie mozha, a nie satrasieńnie

pa horaDZJe, a nie pa horadU, pa ZakarpaccI, a nie pa Zakarpaćciu

skraści mašynu, a nie ŭhnać mašynu

lamiec, a nie vojłak

«Jak pryručyć drakona — 2» (praciažnik, a nie złučok, bo adnosicca nie da adnaho słova, a da dvuch słovaŭ)

tyzier, a nie cizier

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна