Hramadskaść prapanoŭvaje abjavić maratoryj na zabudovu Minska ŭ miežach pieršaj MKAD, paviedamiŭ staršynia arhkamiteta pa stvareńni hramadskaha abjadnańnia «Ekahrad» Viktar Jančurevič 12 žniŭnia na prezientacyi prahramy raźvićcia Minska.

Jon rastłumačyŭ, što heta prahrama stvorana na asnovie prapanoŭ ekśpiertaŭ i pradstaŭnikoŭ inicyjatyŭnych hrup minčan, vypracavanych u chodzie sieryi pasiadžeńniaŭ kruhłych stałoŭ. «Heta prahrama źjaŭlajecca abjektyŭnym pohladam na raźvićcio Minska i mahła b być realizavana, kali b na heta była vola miascovych uładaŭ i jany chacieli b iści na kantakt z pradstaŭnikami hramadskaści, vieści dyjałoh z haradžanami, u tym liku z nami», — adznačyŭ Jančurevič. Pavodle jaho słoŭ, na pasiadžeńni kruhłych stałoŭ nieadnarazova zaprašalisia pradstaŭniki Minharvykankama, ale jany tak ni razu i nie pryjšli. Tym nie mienš hetu prahramu miarkujecca nakiravać va ŭsie zacikaŭlenyja instancyi Minska, a taksama razdać kandydatam u deputaty Pałaty pradstaŭnikoŭ, jakija pačynajuć pieryjad ahitacyi pierad vybarami 11 vieraśnia.

Jak adznačyŭ u chodzie prezientacyi aktyvist, terytoryju Biełarusi nielha nazvać ščylna zasielenaj. Ščylnaść nasielnictva Biełarusi składaje 46 čał./kv. km, Polščy — 124, Hiermanii — 220. Pry hetym ščylnaść nasielnictva ŭ Minsku značna pieravyšaje ščylnaść nasielnictva ŭ stalicach zhadanych jeŭrapiejskich dziaržaŭ. Tak, ščylnaść nasielnictva Varšavy — 3.461 čał./kv. km, Bierlina — 3.850, Minska — 5.509. Minsk zajmaje prykładna 0,17% ahulnaj terytoryi krainy. Pry hetym u stalicy žyvie ŭžo bolš za 20% nasielnictva Biełarusi, štohadovy pryrost žycharoŭ składaje 15—20 tys. čałaviek.

«Rost kolkaści nasielnictva Minska pavinien supravadžacca adpaviednymi terytaryjalnymi źmienami. Adnak horadabudaŭniki robiać vybar na karyść terytaryjalnaha abmiežavańnia Minska miežami kalcavoj aŭtadarohi i pabudovy kampaktnaha horada. Z pryčyny intensiŭnaj zabudovy svabodnych terytoryj dla masavaha budaŭnictva faktyčna nie zastałosia, nabiraje tempy palityka ŭščylnieńnia isnaj zabudovy, — padkreśliŭ Jančurevič. — Reziervami vystupajuć terytoryi sanitarna-achoŭnych zon pramysłovych pradpryjemstvaŭ, zony achovy ab`iektaŭ historyka-kulturnaj spadčyny, siadzibnaja zabudova, znos jakoj pačynajecca ŭ centry horada i pa miery asvajeńnia raspaŭsiudžvajecca na pieryfieryju, a taksama zialonyja zony, na dobraŭparadkavańnie i ŭtrymańnie jakich prosta nie chapaje srodkaŭ».

Na jaho dumku, «akramia rostu sacyjalnaha napružańnia, prapanavany ŭładami scenaryj raźvićcia niasie horadu pierahružanaść abjektaŭ sacyjalnaj infrastruktury, paliklinik, dziciačych daškolnych ustanoŭ, katastrafičny niedachop parkovačnych miescaŭ, skaračeńnie zialonych zon i, jak śledstva, paharšeńnie ekałohii horada i jakaści asiarodździa pražyvańnia».

U prahramie prapanoŭvajecca 80% žylla budavać dla asob, jakija majuć patrebu ŭ palapšeńni žyllovych umoŭ (ich kala 220 tys. siem`iaŭ), a 20% — na kamiercyjnaj asnovie. Zaraz ža nazirajecca praporcyja: 40% — dla tych, chto maje patrebu ŭ palapšeńni žyllovych umoŭ, i 60% — dolevaje budaŭnictva.

Taksama prapanoŭvajecca ŭklučeńnie ŭ haradskuju rysu asobnych svabodnych terytoryj Minskaha rajona i intensiŭnaje ich zasvajeńnie (u pieršuju čarhu były palihon kala pasiołka Kałodziščy i prylehłaja terytoryja, dzie raniej płanavałasia budaŭnictva mikrarajonaŭ Zialony Bor, Notynhiem i Hrynvič (da 10 młn. kv. m žylla).

Akramia taho, u prahramie prapanoŭvajecca ŭparadkavać terytoryi siadzibnych pasieliščaŭ Minskaha rajona, dzie možna vydzielić učastki dla raśsialeńnia bolš čym 100 tys. čałaviek pry ščylnaści nie bolšaj za 20 čałaviek na hiektar i płoščy ŭčastka ŭ 15 sotak.

Dla zachavańnia i dobraŭparadkavańnia łandšaftna-rekreacyjnych zon i ŭnutrykvartalnych zialonych terytoryj prapanoŭvajecca ich invientaryzacyja i pašpartyzacyja. Taksama prapanoŭvajecca raźbić novyja parki i skviery; raźvivać sietku dziciačych daškolnych ustanoŭ, ustanoŭ dadatkovaj adukacyi, ab`iektaŭ sportu, miedycynskich ustanoŭ, ab`iektaŭ bytavoha absłuhoŭvańnia. U liku prapanoŭ — rekanstrukcyja pramysłovych terytoryj; achova historyka-kulturnaj spadčyny; raźvićcio hramadskich prastor.

Całkam z prahramaj možna paznajomicca na sajcie «Ekahrada» (ecograd.by) u raździele «Dyskusija pra Minsk».

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?