Takija rejtynhi zvyčajna składajucca ź niehatyŭnych faktaŭ. I heta lohka i pradkazalna. Biełaruś — suśvietny lidar pa ŭžyvańni ałkaholu i tytuniu, adzin z suśvietnych lidaraŭ pa kolkaści suicydaŭ, u rejtynhu ščaścia naša kraina na adnym z apošnich miescaŭ u Jeŭropie, dadać niaźmiennaść ułady, małyja zarobki i patrebu vizaŭ dla pajezdak u Šenhienskuju zonu, to ŭvohule vychodzić nie samaja pryvabnaja karcina. Adnak ža Biełaruś — heta nie sucelny zmrok. Jość rečy, dziakujučy jakim naša kraina robicca kamfortnaj dla hramadzian.

Dastupnaja miedycyna

Zusim śviežy vypadak: małady žurnalist Franak Viačorka hulaŭ u Ńju-Jorku ŭ futboł, supiernik złamaŭ jamu nahu. U vyniku daktary vystavili rachunak u 104 tysiačy dalaraŭ. Adzin dzień znachodžańnia ŭ špitali abychodzicca ŭ 4,5 tysiačy dalaraŭ. Vyklik chutkaj — 5 tysiač.

Na hetym fonie biełaruskaja madel śfiery achovy zdaroŭja vyhladaje pryvabna. Našy ludzi zvyklisia krytykavać miedykaŭ, ale treba adznačyć, što za apošnija hady ajčynnaja miedycyna zrabiła niekalki krokaŭ napierad jak u pytańniach abstalavańnia balnic, chutkaści reahavańnia na vykliki, hetak i ŭ staŭleńni lekaraŭ da pacyjentaŭ.

Kanadziec Bił Džons, jaki paśla šlubu ź biełaruskaj pierajechaŭ u Minsk, kazaŭ, što pad vialikim uražańniem ad biełaruskaj miedycyny. «Kab spraŭdzić zrok, u Kanadzie mnie treba čakać niekalki miesiacaŭ, — kaža Bił. — A tut ja mahu pryjści na pryjom da aftalmołaha ŭ toj ža dzień».

Kaniečnie, isnuje vostry niedachop samych roznych śpiecyjalistaŭ u pravincyi, ale padobnyja prablemy ŭźnikajuć i ŭ bolš raźvitych krainach śvietu.

Pra pośpiechi biełaruskaj miedycyny mohuć śviedčyć abjektyŭnyja ličby. Naprykład, najnižejšy ŭzrovień dziciačaj śmiarotnaści. Ci pracent zdarovych dziaciej, jakija naradžajucca ŭ VIČ-infikavanych baćkoŭ. Hety pakazčyk vyšejšy, čym u Rasii, u siem razoŭ.

Krytyki mohuć zapiarečyć, a jak ža praciahłaść žyćcia? A tut, na žal, nie ŭsio zaležyć ad miedycyny, svaju rolu hrajuć škodnyja zvyčki biełarusaŭ. Biełaruski žyvuć doŭha, a voś viek mužčyny-biełarusa karotki.

Vysoki ŭzrovień biaśpieki

Fota xan_13.livejournal.com.

Fota xan_13.livejournal.com.

U biełaruskich haradach vy nie znojdziecie kvartałaŭ, u jakich viečaram ryzykoŭna vychodzić na vulicy. A takija jość nie tolki ŭ Afrycy i Paŭdniovaj Amierycy, ale i ŭ jeŭrapiejskich stalicach i miehapolisach. U Minsku, Bieraści ci Žodzinie biaśpiečna hulać jak udzień, hetak i ŭnačy. Navat padletkam. Ryzyka narvacca na bandytaŭ, jakija adbiaruć kašalok, telefon, minimalnaja.

Kolkaść zabojstvaŭ u Biełarusi ŭsio jašče vialikaja, ale adbyvajucca jany ŭ asnoŭnym siarod znajomych, padčas pjanak, siamiejnych skandałaŭ. Harełka i «čarniła» tut robiać svaju čornuju spravu.

Pracujuć sacyjalnyja lifty

Fota Svaboda.org.

Fota Svaboda.org.

Usio pačynajecca z dastupnaści dziciačych sadkoŭ. Navat u Jeŭropie mnohija krainy nie vyrašyli hetuju prablemu, u dziaržaŭnyja sadki treba zapisvacca ledźvie nie ad naradžeńnia. Kali nie atrymałasia, to šukaj sadok pryvatny z vysokaj apłataj. Takija prablemy ŭ nas ŭźnikajuć chiba što ŭ novych mikrarajonach, ale ŭ takich vypadkach najčaściej vas pierakinuć na paru prypynkaŭ hramadskaha transpartu, ale nijak nie ŭ inšy kaniec horada.

Dalej heta prachodzić praz školnuju adukacyju i ŭniviersitety. Kali kazać hruba, to ŭ ZŠA z najbiadniejšych płastoŭ nasielnictva vučobu va ŭniviersitetach i kaledžach mohuć dazvolić sabie tolki samyja talenavityja ŭ vučobie ci sporcie. A ŭ Biełarusi — i vučni siarednich zdolnaściaŭ. Adukacyja ŭ nas albo darmavaja, albo nie za samyja vialikija hrošy.

Viaskoviec ci dzicia siamji ź nievysokim prybytkam moža zrabić sabie imklivuju karjeru i nie sustreć istotnych pieraškodaŭ. Navošta daloka chadzić, možna pahladzieć na prykład kiraŭnika krainy, jaki vyras biez baćki, a maci pracavała na kałhasnaj fiermie.

Dastupnaść vady

AAN robić štohadovyja spravazdačy pa dastupnaści pitnoj vady ŭ krainach śvietu. Biełaruś zajmaje adno ź pieršych miescaŭ rejtynhu. Dostup majuć bolš za 99% nasielnictva.

Biełaruskaja vada jakasnaja i smačnaja. Jaje, z artezijanskich śvidravin, nie tolki možna, ale i rekamiendujecca pić z-pad krana. Heta, darečy, univiersalnaja prablema dla jeŭrapiejskich krain. Niekalki hadoŭ nazad davodziłasia čuć u Prazie, što ludzi taksama bajacca pić vadu z-pad krana, ličać jaje niajakasnaj i škodnaj. Haradskija ŭłady i hramadskija arhanizacyi pravodzili adukacyjnyja mierapryjemstvy, kab znoŭ pryvučyć ludziej nie kuplać vadu ŭ płastykavaj tary ŭ mahazinach.

U susiednich Rasii (druhoje miesca ŭ śviecie pa zapasach pitnoj vady) i Ukrainie situacyja z dostupam ludziej da vady horšaja. Navat u Polščy horšaja, kali vieryć AANaŭskim źviestkam.

Infrastruktura i tanny transpart

Minsk — redkaja stalica ŭ śviecie, jakaja faktyčna raŭnaaddalenaja ad astatnich rehijonaŭ krainy. Nie treba ździajśniać ciažkija padarožžy z adnaho kanca krainy ŭ inšy. U hetym płanie Biełaruś vielmi kampaktnaja i zručnaja. Sieŭ u ciahnik — i praz try-čatyry hadziny ty budzieš u Breście ci Homieli.

Toje samaje tyčycca i Minska, jaki ŭvachodzić u dziasiatku najbujniejšych stalic Jeŭropy. Ale, kab dabracca ŭ centr ź luboj uskrainy horada, dastatkova tryccaci-saraka chvilin. Stolki sama zajmaje daroha, skažam, z Kamiennaj Horki ŭ Šabany, bo isnuje chutkasnaja MKAD.

Zamiežniki jašče časta adznačajuć tannaść, kamfortnaść i punktualnaść Biełaruskaj čyhunki. Dajechać da Bresta ź Minska kaštuje mienš za 5 jeŭra. A, naprykład, kab dajechać ź Lisabona ŭ Portu, treba addać bolš za 20 jeŭra. A jak jašče jeŭrapiejcy bałdzieli ad našych płackartaŭ, dzie možna paspać! 

Čatyry pary hoda i niama stychijnych biedstvaŭ

Fota Julii Balcevič.

Fota Julii Balcevič.

Klimat Biełarusi, kaniečnie, horšy za mižziemnamorski ci kalifarnijskaha ŭźbiarežža, ale maje i svaje biezumoŭnyja plusy. U Biełarusi, jak mała dzie jašče, vielmi vyrazna adčuvajucca ŭsie čatyry pary hoda. Śniežnaja zima, łahodnaja viasna, śpiakotnaje leta, załataja vosień. Prosta raj dla amataraŭ instahramaŭ. Nijak nie zasumuješ ad adnastajnaści.

U nas niama mora i horaŭ, i heta biezumoŭny minus. Ale razam z tym, Biełaruś nie pakutuje ad pryrodnych kataklizmaŭ, takich, jak ziemlatrusy ci tajfuny.

Les zajmaje pad 40% terytoryi krainy — heta adzin z najbolšych pakazčykaŭ u śviecie. A dzie les, tam jahady, hryby, źviary i ptuški. Hetaha dabra i charastva ŭ nas stolki, što my časam pierastajem im daražyć.

Pryhažość ludziej

Fota Siarhieja Hudzilina.

Fota Siarhieja Hudzilina.

Heta ŭsio subjektyŭna, ale pryznajciesia: paśla viartańnia z zamiežža ŭ vas nie byvała takoha, što, jedučy ŭ hramadskim transparcie ci idučy pa vulicy, źviartaješ uvahu, nakolki šmat navokał pryhožych ludziej? U jakoj krainie ci horadzie jašče možna sustreć takuju kancentracyju pryhažuń?

Zamiežniki chvalać dziaŭčat, a voś inšaziemki taksama vysoka aceńvajuć biełaruski mužčynski «hienafond».

A ŭvohule ŭśmichniciesia: u Biełarusi žyvie ŭsiaho 0,13% ziamlan. Značyć, vašy šancy naradzicca ŭ Biełarusi, a nie ŭ inšaj krainie, byli roŭnyja prykładna 0,13%. Heta jak vyjhrać u łatareju.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?