Chłapiec niešta zakruciŭ nosam

Biełarus. Tydniowaja katalickaja hazeta. Nr. 18. Wilnia, 17 Czerwienia 1913 hodu.

Zaścien. Zahornaja, Minsk. hub., Barys. pav., Ziembinsk. voł. 31 maja ŭ hetym zaścienku adna dziaŭčyna chacieła atrucicca, hłynuŭšy dobruju mierku vactovych kroplaŭ, ale na ščaście byŭ tutaka na toj raz doktar na dačy, dyk tak siak adratavaŭ jaje. A pryčyna była voś jakaja. Adzin chłapiec lubiŭsia ź joj i ŭžo mielisia žanicca, a paśla hety samy chłapiec niešta zakruciŭ nosam i maniŭsia cichačom niekudy drapanuć. Daviedaŭšysia ab hetym, dziaŭčyna i nadumałasia atrucicca.

Ale nie pošenciła i chłapcu: susiedzi aburylisia na jaho za ašukanstvo, dyj nia tolki što nia puścili jaho ŭciekać, ale navat prymusili ažanicca. Adbycca viasielle — adbyłosia, ale jakoje budzie dalej žyćcio hetych maładych — chto zhadaje?..

Swoj.

Jak voł haspadara paniańčyŭ na rahach 

Biełarus. Tydniowaja katalickaja hazeta. Nr. 28. Wilnia 3 Kastrycznika 1913 hoda.

V. Trasiečeniata, Vił. hub. Ašmian. pav. Kuciaŭskaj voł. Z hetaj vioski sielanin Zaprušynski honiačy vały z pašy kryknuŭ na vała, kab nia lez u škodu, dyk toj adviarnuŭsia da haspadara, dy tak jaho paniančyŭ na rahach, što toj na čaćvierty dzień paśla hetaho addaŭ dušu Bohu.

Franuk Astramowicz.

Narodnaja śviedamaść raście

Chryścijanskaja Dumka, №9, Vilnia, 5 traŭnia 1937 h.

Tabaryški kala Vilni.

Asabliva ciažkim udaŭsia hety hod. Mnohija ad Kalad nia majuć užo chleba. A ludzi vučycca chočuć: idzie samatužnaja aśvietnaja praca ŭ rodnaj movie pry pomačy biełaruskich knižak i hazet. Narodnaja śviedamaść raście. Padčas Vialikadnaha śviata chadzili ŭ hetym hodzie dźvie partyi biełaruskich vałoŭnikaŭ. Adnaja ź vioski Pikciun, arhanizavanaja viedamym u nas biełaruskim dziejačom, druhaja — heta maładniak ź vioski Hryhoŭ. Huki rodnaje pieśni ab Chrystovaj pieramozie nad voraham kazali i Biełaruskamu narodu ab nikoli niaŭmirajučaj praŭdzie i ab lepšym žyćci.

W. J.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна